20/07/2022

Antoni Nomdedeu és el nou degà de la Facultat de Lletres

Es proposa enfortir el coneixement de les humanitats i les ciències socials a la Universitat i posar en valor les carreres acadèmiques i professionals de la comunitat del centre

Antoni Nomdedéu, degà de la Facultat de Lletres.

Antoni Nomdedeu és el degà de la Facultat de Lletres, després que l’hagi escollit la junta de facultat en les eleccions d’aquest 18 de juliol. Fins ara vicedegà del centre, agafa el relleu de Iolanda Tortajada, que va deixar el càrrec al juny després de ser nomenada vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat. A Nomdedeu l’acompanyaran Marta Serrano, com a vicedegana, i Jordi Ginebra, com a secretari.

Nomdedeu és professor del Departament de Filologies Romàniques des de 2010, després de llicenciar-se a la URV en Filologia Hispànica i fer-hi el màster en Sistemes Informàtics, i és doctor en Lingüística aplicada per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Ha publicat diversos estudis en col·laboració amb experts nacionals i internacionals en temes sobre la història de l’esport i de la ciència, la lexicografia o el lèxic. Ha aportat resultats inèdits sobre la història del llenguatge futbolístic (1868-1936) a la premsa, en manuals tècnics, reglaments o vocabularis ocults; també ha realitzat aportacions a la història del llenguatge de la botànica i de la termodinàmica. En el terreny lexicogràfic, ha presentat anàlisis crítiques sobre diferents aspectes dels diccionaris de la Reial Acadèmia Espanyola (RAE) o dels adreçats a aprenents de llengües i ha contribuït a la generació d’idees i hipòtesis mitjançant la presentació de noves propostes lexicogràfiques.

És membre del grup de recerca LEXELE de la URV, del grup Neolcyt de la UAB i de la xarxa temàtica “Llengua i Ciència”. També forma part de la Xarxa panhispànica d’equips col·laboradors del Diccionari històric de la llengua espanyola de la RAE. Forma part de comitès d’avaluació externa de l’AQU i de l’Agència Estatal de Recerca. És secretari de l’Associació Espanyola d’Estudis lexicogràfics (AELex) des de 2016 i de l’Associació per a l’Ensenyament de l’Espanyol com a Llengua Estrangera (ASELE) des de 2019.

El nou degà es proposa continuar la feina iniciada en l’anterior mandat per encaminar el futur de la Facultat de Lletres: enfortir el valor del coneixement de les humanitats i les ciències socials a la Universitat; treballar perquè el deganat sigui l’espai de coordinació dels interessos comuns del personal i estudiants del centre i a la vegada que sigui l’interlocutor entre la comunitat del centre i el rectorat; posar en valor les carreres acadèmiques i professionals dels estudiants, el PDi i el PAS; assegurar la renovació generacional, i fomentar el sentiment de pertinença al centre.

Print Friendly, PDF & Email