07/11/2023

Augmenta el nombre d’estades de mobilitat del personal en universitats internacionals

Els programes de mobilitat permeten al personal de les universitats participar en activitats docents o de desenvolupament professional a l’estranger

Gabriela Corsano during her visit to the URV International Center. To her right, Laureano Jiménez, from the Department of Chemical Engineering. To her left, Rebeca Tomás, from the I-Center
Gabriela Corsano, durant la visita al Centre Internacional de la URV; a la dreta, Laureano Jiménez, del Departament d’Enginyeria Química; a l’esquerra, Rebeca Tomás, del Centre Internacional.

Els programes de mobilitat permeten als estudiants i al personal docent i tècnic, de gestió, administració i serveis fer estades en una universitat de dins o fora de la Unió Europea amb un ajut econòmic per cobrir despeses. El personal de la URV disposa d’una gran varietat d’opcions per mobilitat internacional i segons les necessitats professionals, pot triar un tipus de finançament o un altre.

Aquestes beques les gestiona el Centre Internacional a través de convocatòries competitives tramitades durant el curs acadèmic. Al curs 2021-22, un total de 41 membres del personal  tècnic, de gestió, administració i serveis (PTGAS) van participar en programes de mobilitat, mentre que al curs 2022-23 aquesta xifra va augmentar fins a 49. De les 41 persones, 30 van ser PDI i la resta, PTGAS. Al curs següent,  37 participants pertanyien al PDI i els 12 restants van ser PGTAS.

Les convocatòries Erasmus+ KA131 i 171 i Aurora de personal per a formació i docència, les beques I-Networks per a activitats promocionades de la xarxa universitària de la qual la URV és part i les beques DRAC per a la mobilitat de la Xarxa Vives de Universitats estan obertes. Les poden demanar tots els membres de la comunitat universitària (PDI i PGTAS) que vulguin fer estades de curta durada per docència, recerca o formació.

En la nova convocatòria de mobilitat Erasmus+ 2023-24, es dona prioritat a les persones que participen en un curs de BIP (Blended Intensive Programme) i a les persones que hagin format part de l’organització. També es prioritzaran les sol·licituds que hagin participat en el curs SUCTI: Internacionalització per a tothom.

La URV rep la primera visita del programa de mobilitat d’investigadors INU

Per primer cop la URV rep una visita d’aquest programa. El Dr. Carlos Pozo, investigador del Departament d’Enginyeria Química, acull la Dra. Gabriela Corsano, de la Universitat Nacional del Litoral d’Argentina, durant un mes sencer. Aquesta col·laboració ha estat possible gràcies al programa de mobilitat d’investigadors de la Xarxa Internacional d’Universitats (INU). L’objectiu és desenvolupar iniciatives de recerca conjunta entre dues universitats membres d’INU per ampliar més encara les col·laboracions d’investigació multilaterals amb altres universitats.

Per aconseguir-ho , el programa de mobilitat d’investigadors ofereix l’oportunitat a estudiants de doctorat i investigadors actius de la xarxa INU de participar en treballs amb altres universitats. La INU finança fins a un màxim de 2.000 dòlars per despeses de viatge i allotjament. La data límit de sol·licitud per a l’edició de 2024 encara no s’ha anunciat. Poden presentar-se a aquesta convocatòria competitiva els estudiants de doctorat i els investigadors en actiu de la URV.

La Xarxa INU, que es va fundar el 2011, se centra a desenvolupar eines de suport a la presa de decisions destinades a planificar processos més sostenibles. Aquestes accions impliquen diverses parts amb interessos i objectius en conflicte. Per optimitzar cadenes de subministrament complexes, el Dr. Carlos Pozo i la Dra. Gabriela Corsano aprofitaran les respectives experiències i l’efecte sinergètic de la seva col·laboració. Implementaran tècniques d’optimització multiobjectives per generar una eina útil i valuosa, tant en l’àmbit acadèmic com industrial. Aquesta tindrà la capacitat d’avaluar els impactes econòmics, ambientals i socials d’una cadena de valor i els efectes que se’n deriven. L’eina s’aplicarà a la cadena de subministrament de productes agroforestals a l’Argentina, un sector estratègic amb implicacions econòmiques i ambientals importants.

Aquesta col·laboració subratlla el paper vital que exerceixen organitzacions com la INU en el foment d’associacions que traspassen les fronteres i ofereixen solucions innovadores a reptes del món real.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*