22/06/2020

Científics donen suport a l’ús de la llum ultraviolada per reduir la transmissió del SARS-CoV-2 en espais interiors

Un equip internacional d’investigadors, entre els quals hi ha l'investigador ICREA a la URV, Joan Rosell-Lompart, defensa l’ús de la llum UV-C en espais interiors per evitar la transmissió de virus SARS-CoV-2. Una solució d’implementació ràpida, escalable i assequible que respon a les necessitats de desinfectar espais de treball

El brot de SARS-CoV-2 està plantejant un desafiament extraordinari que requereix una ràpida acció global per desplegar mesures assequibles i immediates per tal de reduir dràsticament les seves probabilitats de transmissió en espais interiors i així poder tornar a desenvolupar activitats rutinàries com treballar a l’oficina, anar a l’escola o fins i tot assistir a esdeveniments d’entreteniment.

Diversos estudis demostren que la transmissió del virus segueix dues vies principals. En primer lloc, com a camí principal, el virus es pot transmetre a través de l’aire en gotetes exhalades per individus infectats i inhalades per individus sans. En segon lloc, pot dipositar-se en superfícies des de exhalacions o per contacte i ser transportat a boca, nas o ulls a través de les mans. S’estudien diverses mesures per ajudar a prevenir la transmissió d’aquesta malaltia. Les més comunes són l’ús de les mascaretes o altres proteccions físiques que, si s’usen adequadament, han demostrat ser altament efectives, encara que la seva eficàcia depèn però de la responsabilitat cívica de la població.

Una llarga sèrie d’estudis suggereix que la transmissió del virus en espais interiors té una taxa de transmissió molt més gran que en l’exterior. L’ús de filtres i productes químics s’han presentat com a possibles solucions per minimitzar aquest problema, però malgrat la seva eficiència per reduir la concentració de partícules i gotes contaminades a través de sistemes de ventilació, la seva instal·lació pot resultar costosa i lenta. Existeixen a més productes químics com l’ozó que són molt efectius per a la desinfecció de virus, però si s’utilitzen incorrectament són perjudicials per als humans.

Les vies d’infecció viral a la vida quotidiana es mostren en un esquema simplificat (dalt) i es mostren mitjançant il·lustracions de l’exposició a virus en les activitats quotidianes (baix). La col·locació de fonts de llum UV-C en els sistemes de ventilació i habitacions que no estan en ús, sense il·luminació òptiques directa a humans, ajuda a reduir la propagació de virus. Imatges de Nacho Gaubert.

En aquest context, en un estudi publicat recentment en ACS Nano, el Prof ICREA a l’ICFO Javier García de Abajo, en col·laboració amb els Profs. ICREA Andreas Meyerhans (Universitat Pompeu Fabra) i Joan Rosell-Llompart (Universitat Rovira i Virgili), juntament amb els professors Rufino Javier Hernández (Universitat del País Basc), Ido Kaminer (Technion) i Tilman Sanchez-Elsner (Universitat de Southampton), experts en els camps de virologia, immunologia, aerosols, arquitectura i física, han estudiat els possibles mètodes per prevenir la propagació del SARS-CoV-2 en espais interiors. L’investigador de la URV, Joan Rosell-Llompart, del Departament d’Enginyeria Química, hi ha participat com científic expert en aerosols. Després de l’anàlisi que han dut a terme, advoquen per una mesura que pot ser particularment eficient, fàcil d’implementar i econòmicament assequible: la inactivació del virus mitjançant la llum ultraviolada.

L’estudi ofereix informació sobre les diferents fonts de llum de raigs ultraviolats (UV-C) disponibles actualment, com llums fluorescents, plasmes de microcavitat i LEDs, emfatitzant que, a l’irradiar aquest tipus de llum dins dels sistemes de ventilació dels edificis i en espais interiors compartits, mentre no estiguin en ús, és possible desactivar ràpida i eficientment els virus SARS-CoV-2 dispersats a l’aire i dipositats sobre les superfícies.

També han estudiat els possibles costos i inversions per al desenvolupament i implementació d’aquesta tecnologia i argumenten que una inversió global de capital d’uns pocs milers de milions de dòlars en fonts d’UV-C podria protegir al voltant de ~109 treballadors en espais interiors en tot el món.

Nota: Diverses empreses nacionals i internacionals comercialitzen equips de radiació UV-C per a la desinfecció. Els autors de l’estudi no estan patrocinats per cap d’aquestes empreses.

Referència: F. Javier García de Abajo, Rufino Javier Hernández, Ido Kaminer, Andreas Meyerhans, Joan Rosell-Llompart, and Tilman Sanchez-Elsner. Back to Normal: An Old Physics Route to Reduce SARS-CoV-2 Transmission in Indoor Spaces.  ACS Nano DOI: 10.1021/acsnano.0c04596

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*