15/03/2023

Comencen les obres del nou espai lúdic del campus Catalunya

Hi haurà un espai polivalent per a les activitats esportives i culturals, una zona d'assaig per a la colla castellera de la URV i una gran zona verda

Render que permet veure com quedarà la plaça Concòrdia en acabar les dues primeres fases.

Ja han començat les obres per ampliar l’urbanització de la plaça de la Concòrdia del campus Catalunya i convertir-la en un espai d’interrelació de la comunitat universitària, amb zones verdes i espais polivalents per a la pràctica esportiva i les activitats culturals. Ara i durant dos mesos, s’executa la primera de les quatre fases d’un projecte d’urbanització més ampli.

En aquesta fase inicial s’intervé sobre una superfície de 1.787 m2, de manera que s’acabarà generant una gran plaça unint de forma natural la plaça actual de formigó (la plaça de la Concòrdia) amb la nova, a través d’una zona tova i enjardinada amb espais més polivalents, adaptables i sostenibles.

Vista de la zona d’obres del campus Catalunya.
Pista esportiva i per a actuacions

Entre la plaça actual i la nova zona, s’hi ubicarà una pista polivalent, que pot fer els usos de pista esportiva, ja que inclourà porteries i canastes, i alhora ser un espai per al públic de concerts o actuacions que podran tenir lloc a la zona d’escenari de l’edifici previst en la darrera fase, i també per a actes de graduació.

Pista esportiva i polivalent, al costat de l’edifici projectat per a la darrera fase de les obres.
Zona d’assaig per als Pataquers

Aquest futur edifici central constarà d’una sala polivalent, un escenari, uns vestidors annexos, un magatzem i dos espais per a associacions. No obstant això, en la fase d’obres actual només es delimitarà. Al seu costat s’hi s’instal·larà una zona d’assaig per als Pataquers, la colla castellera de la Universitat. Està feta d’un paviment continu de cautxú que absorbeix l’impacte de les caigudes de fins a tres metres i que la colla podrà utilitzar un cop acabi aquesta primera intervenció.

Jardins i horts socials

Al terreny colindant amb els edificis del carrer Rovira i Virgili i hi haurà una zona verda, amb grans parterres de formes irregulars que contindran el jardí de la biodiversitat, un jardí urbà i horts socials. Arribaran al final del solar, on es proposa una zona més tranquil·la, amb paviment de sauló compactat i gran quantitat d’arbres de diferents espècies que a la vegada actuaran com filtre acústic i visual pels habitatges.

La comunitat universitària disposarà així d’un nou espai de lleure, pensat per a la millora de la relació social i el benestar, que té un cost de 259.465 euros en la primera fase.

A la segona fase, sense data prevista de construcció, es completarà la urbanització dels 6.428 m2 restants. Correspondrà bàsicament a la infraestructura soterrada (canalitzacions i dipòsits) i la urbanització dels espais per l’edifici central, les zones verdes i d’accés. La tercera i la quarta fase completaran l’interior de les zones verdes i executaran la construcció de l’edifici, respectivament.

Print Friendly, PDF & Email