19/07/2018

El Consell de Govern aprova el manteniment dels preus de la matrícula i les taxes

També s'ha aprovat l'oferta d'ocupació pública de PDI subjecta a la disponibilitat de pressupost

El Consell de Govern s’ha reunit avui 19 de juliol en sessió ordinària. Els membres d’aquest òrgan han aprovat diverses qüestions, entre les que destaquen el manteniment dels preus de la matrícula dels graus, els màsters i els doctorats, l’extinció i implantació de títols, la convocatòria d’eleccions al Claustre, i l’oferta d’ocupació pública de PDI, entre d’altres.

Manteniment del preu de la matrícula i aprovació de nous títols

A més de mantenir els preus de la matrícula i de les taxes administratives respecte del curs passat, es mantenen també les beques d’Equitat i les opcions de fraccionar el pagament. A més, el Consell de Govern ha aprovat el reconeixement d’un crèdit per als estudiants que siguin delegats de curs i la modificació de la normativa de matrícula de grau i màster que permet agilitzar el procés de matrícula dels estudiants, especialment en l’aportació de documentació.

Amb l’objectiu d’afavorir la internacionalització de les titulacions de la URV, s’ha aprovat la regulació d’accés per als estudiants estrangers no residents, que no siguin nacionals d’estats membres de la UE, ni de països amb conveni de reciprocitat. Es tracta d’un pla pilot que va començar el 2017 per internacionalitzar l’oferta de grau i captar recursos econòmics extres i que ara té continuïtat. D’aquesta manera diversos centres ofereixen 95 places adreçades a aquests estudiants per al curs 2018-19.

Tal i com ja consta en l’oferta per al proper curs, el Consell de Govern ha aprovat l’inici dels següents graus: Tècniques de Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils; Tècniques de Bioprocessos Alimentaris; Història, amb les mencions en Prehistòria, Història Antigua i Medieval, i en Història Moderna i Contemporània; Història de l’Art i Arqueologia, amb les mencions en Història de l’Art i en Arqueologia; Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat; Gestió de Turisme i Hoteleria, amb les mencions en Gestió Hotelera i en Gestió de les Destinacions Turístiques; i el grau en Administració i Direcció d’Empreses, que oferirà un centre adscrit a la URV, IGEMA, Centre d’Estudis Universitaris. En canvi s’extingeixen els graus d’Història, d’Història de l’Art, de Turisme i de Geografia i Ordenació del Territori, que s’han reformat i s’ofereixen com a nous títols.

També s’extingeix el Màster en Enginyeria i Tecnologia de Sistemes Electrònics i es creen els següents màsters, operatius a partir del curs 2018-19: Tecnologies del Vehicle Elèctric, Mecànica de Fluids Computacional, Innovació en Intervenció Social i Educativa, Dret de l’Administració Pública, i Gestió d’Àrees de Muntanya (interuniversitari). A més a més, s’ha aprovat el doctorat de Treball Social (interuniversitari).

Oferta de places de PDI

La taxa de reposició del personal docent i investigador permanent de les universitats públiques es preveu que sigui del 100% en la llei de pressupostos generals de l’Estat de 2017, així com també es poden convocar places de promoció interna per a l’accés al cos de catedràtics d’universitat. En aquest sentit, el Consell de Govern ha aprovat convocar, subjecte a l’aprovació del pressupost de 2018 i a la dotació de la Generalitat per a les Universitats, 10 places de catedràtic d’universitat, 2 places de titular d’universitat vinculades a institucions sanitàries, i 7 places de professorat agregat, 2 de les quals són reservades a persones candidates que hagin obtingut una beca Ramón y Cajal al llarg de la seva carrera.

D’altra banda, es convocaran 3 places de Personal Investigador d’accés al SECTI (Sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación): 1 al Departament d’Economia i Empresa, 1 al Departament de Química Física i Inorgànica, i 1 al Departament de Química Analítica i Química Orgànica.

Eleccions al Claustre a l’octubre

Cada quatre anys es convoquen eleccions al Claustre per ocupar els escons del PDI (102) i del PAS (24), mentre que per als estudiants es convoquen cada dos anys per renovar els escons al ritme dels seus estudis (52). Aquest 2018 estan previstes les eleccions de representants del PDI, del PAS i dels estudiants al Claustre, que es faran del divendres 26 al dimarts 30 d’octubre.

El dia 27 de setembre es publicarà el cens provisional, i des del dia 28 d’aquell mateix mes fins al 8 d’octubre es podran presentar les candidatures. El sistema de votació serà electrònic durant els cinc dies de votació i el darrer dia es posaran a disposició dels votants ordinadors als diferents campus per facilitar el vot.  L’escrutini també serà electrònic.

En total hi ha quatre circumscripcions: el professorat doctor amb vinculació permanent a la URV de cada departament i de l’ETSA; la resta de professorat de cada departament; el PAS (en una circumscripció única per a funcionaris i laborals), i els estudiants en representació de cada ensenyament i agrupacions de màsters i doctorats.

La rectora, María José Figueras, ha presentat al Consell un informe de les activitats dutes a terme des del seu nomenament i ha anunciat l’inici d’obres de condicionament a l’edifici de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia. A més a més, es pot consultar la informació i els plànols de l’edifici de la facultat en construcció al propi centre actual i al CRAI del campus Catalunya. També ha informat que, responent a la petició dels estudiants, s’instal·laran fonts d’aigua potable als diferents campus.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*