25/04/2024

El pla de xoc per reduir la temporalitat del professorat es manté tot i la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat

La URV ha convocat 25 places de personal docent i investigador per incrementar la taxa de personal permanent

El pla de xoc del Personal Docent i Investigador (PDI) d’aquest any no s’ha vist afectat per la no aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Si bé la pròrroga d’aquest instrument financer té conseqüències sobre les universitats públiques, sí que podran comptar amb el finançament compromès per reduir la temporalitat de la plantilla i assegurar el relleu generacional del professorat, ja que el pla va aprovar-se amb una partida plurianual amb dotació econòmica.

En el marc d’aquest pla de xoc, el Consell de Govern de la URV ha aprovat avui la convocatòria de 25 places de PDI per a 2024, un cop s’obtingui el permís de la Direcció General d’Universitats, que permetrà incrementar la taxa de personal permanent alhora que reduirà la de personal no permanent, i dues més pendents de 2023. Se sumen a les 29 places de PDI permanent que es van aprovar en el darrer Consell de Govern per cobrir les vacants que al 2023 va deixar el professorat que va jubilar-se o va causar baixa.

També fruit de les jubilacions i baixes que s’han produït, es convocaran divuit places de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis. Per a aquest col·lectiu el Consell de Govern ha acordat equiparar els permisos del personal laboral i funcionari i ha aprovat un reglament que agilitza els procediments, millora l’adequació dels perfils als llocs de treball i posa en valor l’experiència del personal en la cobertura dels llocs de treball temporals.

A més a més, s’ha aprovat la Normativa de selecció i contractació de professorat associat, que tindrà un contracte indefinit amb una dedicació a temps parcial. I es modifiquen els criteris de valoració per donar més pes a l’afinitat de l’activitat professional al perfil de la plaça i reforçar així el sentit d’aquesta figura del professorat, que ha d’exercir la seva activitat fora de l’àmbit acadèmic i ha de ser especialista de reconeguda competència.

Les conseqüències de la pròrroga dels pressupostos

El fet que el pressupost de la Generalitat de 2023 s’hagi prorrogat fa que les universitats públiques catalanes no puguin comptar amb els 19 milions d’euros d’increment previstos per als pressupostos de 2024 i 21 milions més per fer front al cost de l’energia podrien no consolidar-se. L’estimació de l’afectació a la URV, que té un pes del 9% en el sistema d’universitats públiques de Catalunya, és d’1,7 milions d’euros; 3,4 si es té en compte la xifra pendent de consolidació. Així ho ha explicat avui el rector de la Universitat, Josep Pallarès, en l’informe que ha presentat al Consell de Govern.

Una de les conseqüències és la congelació del pla d’inversions universitàries, de manera que no s’incrementarà dels 51 als 55 milions previstos per a tot el sistema. I està en dubte si les universitats podran disposar dels 21 milions d’euros que havien de servir per fer front a l’increment del cost de l’energia.

Pel que fa al capítol de personal, no es podrà comptar amb l’anualitat de 2024 per activar el pla de xoc del Personal Tècnic, de Gestió i Administració i Serveis, ja que no s’havia consolidat l’anualitat de 2023. Tampoc es podrà disposar de l’increment global de 10 milions d’euros previst per a tot el sistema català per absorbir l’increment vegetatiu de la plantilla.

Veu a les Nacions Unides

El Consell de Govern també ha donat llum verda a la sol·licitud d’ingrés de la URV com a institució observadora reconeguda al Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides. Fins a 4.862 organitzacions no governamentals tenen aquest estatus, el més alt que l’ONU dona a les ONG amb les quals pot fer consultes i participar en les deliberacions del Consell Econòmic i Social. En cas que l’ONU ho aprovi, la URV podrà enviar una delegació oficial a les reunions internacionals, amb participació de PDI, estudiants i PTGAS, interactuar amb altres agents internacionals a nivell institucional, polític i social i posicionar-se en temes globals d’interès comú.

També se sol·licitarà l’ingrés al Conveni marc de les Nacions Unides sobre canvi climàtic de l’ONU. En aquest cas l’admissió pot trigar més temps i concedeix la possibilitat, no tant de defensar una posició en una negociació, sinó de proporcionar informació científica o estudiar el procés d’una negociació.

Print Friendly, PDF & Email