13/11/2019

El Consell de Govern aprova la modificació del sistema d’avaluació acadèmica per circumstàncies excepcionals

Els deganats i direccions dels centres respondran les peticions dels estudiants que han demanat l'avaluació única

Estudiants al CRAI del campus Sescelades.

El Consell de Govern ha aprovat la possibilitat de modificar el sistema d’avaluació per circumstàncies excepcionals, en la sessió extraordinària que s’ha fet aquesta tarda. La proposta respon a la petició dels estudiants després de la convocatòria de vaga del dia 18 d’octubre i d’una vaga indefinida contra la sentència judicial del 14 d’octubre.

La modificació afegeix a la Normativa acadèmica de grau i màster del curs 2019-20 una disposició addicional que preveu que “per circumstàncies excepcionals i de forma extraordinària, el Consell de Govern podrà acordar la modificació del sistema d’avaluació”.

En una disposició transitòria, ara la normativa especifica el següent: “A causa de les circumstàncies excepcionals d’aturada de l’activitat acadèmica que ha tingut lloc durant el primer quadrimestre del curs 2019-20, s’estableix, transitòriament i de forma excepcional, un període perquè aquells estudiants que vulguin sol·licitin l’avaluació única per a les assignatures del primer quadrimestre i anuals que el centre hagi decidit que poden ser avaluades d’acord amb aquest procediment. Aquesta disposició té efectes només per al curs 2019-20 i per a la tipologia d’assignatures esmentades”.

Els deganats i direccions dels centres donaran resposta a les peticions d’avaluació única d’assignatures, una vegada els estudiants han fet la sol·licitud.

Print Friendly, PDF & Email