26/04/2024

Es desaccelera l’economia mundial i Catalunya canvia els motors de creixement

La Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial ha presentat l'Informe de Conjuntura Econòmica del 1r trimestre de l'any 2024, que observa un bon comportament del mercat de treball al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre

Banc Central Europeu. FOTO: Bernat, Flickr.
Banc Central Europeu. FOTO: Bernat, Flickr.

La Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial presenta avui, 26 d’abril de 2024, l’Informe de Conjuntura Econòmica del 1r trimestre de l’any 2024 a la Cambra de Comerç de Tarragona. Es tracta d’un informe de conjuntura econòmica que, des de fa quinze anys, es duu a terme per la Universitat Rovira i Virgili en col·laboració amb les cambres de comerç de Tarragona, Reus, Tortosa i Valls.

L’informe fa un balanç dels resultats obtinguts durant el 2023 i presenta els primers resultats trimestrals del 2024, també ofereix les perspectives dels organismes internacionals sobre l’evolució de les principals macromagnituds econòmiques per a l’economia mundial, la Unió Europa, l’Estat espanyol, Catalunya i les comarques de la demarcació de Tarragona.

Entre els principals resultats de l’informe cal destacar els següents aspectes:

 • Presentació de l'Informe de Conjuntura Econòmica de la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial a la Cambra de Tarragona.
  Presentació de l’Informe de Conjuntura Econòmica de la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial a la Cambra de Tarragona.

  L’economia mundial es desaccelera, especialment l’europea. El repunt de l’activitat econòmica del quart trimestre de 2023 fa preveure que la caiguda no serà tan contundent com es preveia. Europa és la zona més afectada pel baix creixement econòmic, especialment les majors economies de la UE (Alemanya, França i Itàlia).

 • Moderació de les tensions inflacionistes i canvi de la política monetària després de l’estiu de 2024. S’estima que el deflactor del PIB passarà del 5,9% el 2023 al 2,9% el 2024, facilitant un relaxament en la política monetària de la FED i el BCE.
 • Les tensions geopolítiques globals fan preveure una desacceleració de l’economia catalana. L’economia catalana va tancar amb una taxa del 2,4% l’any 2023. S’estima per al 2024 una taxa interanual del PIB de l’1,8%, per sobre de l’1,5% que s’espera per a la Unió Europea.
 • L’economia catalana canvia els motors de creixement. El consum privat i la inversió productiva actuaran com els dos catalitzadors de l’economia catalana arran del bon comportament de l’ocupació i les millors condicions de finançament. Per sectors, s’espera que les taxes negatives registrades per l’agricultura quedin enrere, que la indústria i la construcció moderin el ritme registrat el 2024, i que els serveis continuïn sent el principal motor del conjunt de l’economia del país.
 • Bon comportament del mercat de treball al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre. El bon comportament de les afiliacions a la Seguretat Social a les comarques tarragonines s’ha traduït en una reducció significativa de les taxes d’atur. Si el mes de gener de 2022 la taxa d’atur se situava per sobre del 12% (12,85% al Camp de Tarragona i 12,48% a les Terres de l’Ebre), el mes de gener de 2024 les taxes d’atur han caigut dos punts (10,61% al Camp de Tarragona i 10,79% a les Terres de l’Ebre).
 • Persisteix l’estacionalitat del mercat de treball local. El component cíclic de l’ocupació posa en relleu la forta estacionalitat del mercat de treball local —sobretot a les comarques litorals, on predomina l’activitat turística—. Si comparem l’ocupació dels mesos de febrer de 2023 i 2024, al Camp de Tarragona s’aprecia que el nombre d’assalariats incrementa en més de 5.000 treballadors, mentre que a les Terres de l’Ebre l’increment anual està per sota dels 2.000.
 • Les exportacions de Tarragona cada cop tenen més pes en el conjunt de l’economia catalana. Durant els anys noranta del segle XX, les exportacions industrials representaven al voltant del 9% de les catalanes; després de la crisi econòmica del 2008, van passar a representar-ne al voltant del 12%.
 • Les exportacions de Tarragona són cada vegada més intensives en tecnologia. Les exportacions industrials de Tarragona reflecteixen una major diversificació del teixit productiu local. Els sectors industrials que estan contribuint a una major diversificació productiva són, sobretot, la fabricació de productes metàl·lics, els productes informàtics i electrònics, la fabricació de maquinària i els components de la indústria automobilística.
Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*