22/02/2018

Telma Vega: “La base de la discriminació salarial es troba en la valoració dels llocs de treball”

La inspectora de Treball explica en una conferència amb motiu del Dia de la Igualtat Salarial la importància de preguntar-se amb quins criteris es fa la valoració i qui els estableix

Telma Vega va explicar als alumnes casos de discriminació salarial.

Allò que dona lloc a l’establiment del salari base és el valor dels llocs de treball, que s’estableix en els convenis col·lectius i d’empresa. La qüestió és “en base a quins criteris es fa la valoració i qui els estableix”. Això s’ha preguntat Telma Vega, inspectora de Treball, en la conferència que ha impartit al campus Catalunya amb motiu del Dia de la Igualtat Salarial i que ha organitzat l’Observatori de la Igualtat. A la pràctica, i en termes generals, els llocs que habitualment ocupen homes estan més ben valorats i, per contra, els que ocupen les dones, pitjor valorats en l’escala salarial.

En els convenis col·lectius i d’empresa habitualment no es reflecteixen els criteris utilitzats per a la valoració dels llocs de treball, com tampoc es descriuen detalladament els processos de selecció i de promoció professional. A més valor del lloc de treball, el salari base serà major, com també ho seran els complements salarials. Vega, però, ha convidat als estudiants de Dret i Relacions Laborals que han assistit aquest matí a la jornada a preguntar-se per què es valoren uns determinats llocs de treball més que altres.

La inspectora de Treball ha posat l’exemple d’una empresa panificadora que havia inspeccionat ella mateixa i ha llençat la disjuntiva als alumnes: “què és més important per a una empresa que fa i ven pa: la producció o la venda?”. A la pràctica, el llocs més ben valorats, i, conseqüentment, retribuïts són els relacionats amb la producció, fins al punt que dues persones amb la mateixa responsabilitat, cap de producció i cap de vendes, tenen un salari base diferent. Com també els complements associats. A la pràctica, també, els llocs de producció són ocupats per homes i els de venda per dones.

La conferència, seguida d’un debat, s’ha fet amb motiu del Dia de la Igualtat Salarial, que pretén posar de manifest la bretxa existent en la retribució a homes i dones.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*