02/06/2016

El 66% dels estudiants de grau de la URV es titulen en el temps previst

El rector de la URV, Josep Anton Ferré, ha presentat l'informe anual al Claustre el dijous el 2 de juny. Ha destacat l'augment d'estudiants de màster, la recuperació del finançament de la recerca fins a nivells equivalents als anys previs a la crisi i el manteniment de les dificultats econòmiques. En el Claustre també s'ha fet una crida a reforçar la URV Solidària

Imatge de la sessió del Claustre
Sessió del Clustre del 2 de juny de 2016

El rector, Josep Anton Ferré, ha presentat davant del Claustre universitari celebrat el 2 de juny al Paranimf del rectorat el seu informe anual. De les fites del curs ha destacat en l’àmbit de la formació l’augment del nombre d’estudiants de màster, que ha passat de 1.057 a 1.199. També ha assenyalat que més de la meitat dels nous alumnes de màster (57%) venen d’altres universitats i el 21% són estudiants internacionals, indicadors que també mantenen aquesta tendència en els estudis de doctorat . S’acompleix així una de les premisses dels estudis de màster i doctorat: tenir una oferta especialitzada atractiva per a tothom.

Un altre aspecte que ha destacat el rector en el seu informe és que amb la implantació dels graus la durada dels estudis s’ajusta més al temps previst a la normativa, el que indica una notable millora de la planificació a partir dels nous criteris aplicats. Així el 66% dels graduats s’ha titulat en el temps previst (en la majoria d’estudis quatre anys) i fins el 87% en un any més del mínim previst en la normativa.

En l’àmbit de la recerca ha seguit augmentant el nombre de publicacions científiques generades pels investigadors de la URV així com el nombre de tesi doctorals defensades (el 40% de doctorands internacionals). Una dada significativa és la captació de recursos per fer recerca, 29,6 milions d’euros. D’aquests 18,9 milions són fons competitius i 10,7 milions no competitius, i 19,7 milions són de projectes propis de la URV i 9,9 milions d’ens vinculats a la URV en que participen investigadors de la Universitat. Aquests xifres són les millors dels últims cinc anys.

El rector ha destacat que el 66% de la despesa en recerca serveix per remunerar a les persones que hi treballen i que amb els projectes de l’any 2015 s’han fet contractes a més de 360 persones i s’han becat unes altres 160.

Les dificultats econòmiques

Les restriccions econòmiques dels darrers anys han repercutit en les dificultats per mantenir i renovar la plantilla que ha patit una lleugera reducció: de 1.170 PDI el 2011 a 1.154 el 2015 i de 741 PAS a 665. Un altre efecte negatiu de la crisi econòmica és la falta d’inversions per completar els campus i per renovar edificis. Actualment la Universitat compta amb 167.000 m2 de superfície construïda, però té pendent de construir 28.000 m2 de nous edificis, principalment de les facultats de Medicina i Ciències de la Salut i d’Educació i Psicologia que actualment compten amb 18.000 m2 a renovar.

Tot i això ha recordat que l’exercici de l’any 2015 s’ha tancat amb un romanent positiu, en especial gràcies a l’augment d’estudiants matriculats i a factors conjunturals, però això ha permès aprovar pel 2016 el primer pressupost sense reduccions addicionals des de l’any 2011.

Crida a reforçar la URV Solidària

En el Claustre també s’ha presentat l’informe anual del Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària”, per part del vicerector Jordi Tous. En l’últim any l’organisme de solidaritat de la URV ha mantingut els seus programes regulars, ha participat activament en les campanyes de sensibilització sobre el problema dels refugiats, en especial de Síria, i ha finançat el desplaçament de la unitat canina de rescat, K9, amb motiu del terratrèmol de l’Equador.

Després de la presentació del balanç econòmic de la URV Solidària s’ha constatat l’estancament del finançament que en els últims anys ha patit un significatiu retrocés. Això ha provocat diverses intervencions al Claustre demanant que es reforci el funcionament de l’organisme i en especial s’ha fet una crida a mobilitzar la comunitat universitària per aconseguir més implicació i una major aportació econòmica.

 

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*