26/09/2018

El 70% dels titulats tornarien a escollir la URV per estudiar un grau

Valoren amb un notable la formació rebuda perquè els ha permès millorar les capacitats en l'activitat professional i les competències personals segons l'enquesta de satisfacció de l'AQU

Els titulats i les titulades puntuen amb un notable la satisfacció amb els ensenyaments cursats a les universitats catalanes. Aquesta és una de les principals conclusions de l’informe La satisfacció dels graduats i les graduades de les universitats catalanes, que aquest 26 de setembre ha presentat l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i que ha elaborat per primera vegada a partir de les dades facilitades per les set universitats públiques i quatre de privades sobre les promocions de graduats entre 2015 i 2017. Els graduats per la URV tornarien a escollir majoritàriament tant els estudis (75,18%) com la mateixa Universitat (71,30%) si tornessin a començar.

L’informe s’ha elaborat després d’haver enquestat gairebé 17.000 graduats a Catalunya, 1.054 dels quals titulats de la URV dels diversos àmbits d’ensenyament. Els graduats estan especialment satisfets amb els resultats de la formació, que valoren amb un notable, tant en la mitjana de les universitats com específicament a la URV. Més concretament consideren que la formació rebuda els ha estat útil per a la millora de les seves capacitats per a l’activitat professional, la millora de les competències personals (nivell de confiança, lideratge,  aprenentatge autònom, presa de decisions, resolució de nous problemes, anàlisi crítica, treball en equip) i la millora de les habilitats comunicatives.

Pel que fa al suport a l’estudiant, els graduats destaquen positivament les biblioteques. A la URV, puntuen amb un 7,12 els recursos facilitats pel CRAI i de suport a la docència, així com també valoren amb un notable l’ús del campus virtual.

En canvi, tenen marge de millora els indicadors relacionats amb el procés d’ensenyament i aprenentatge, tant al sistema català com a la URV, especialment la utilitat de la tutorització, la coordinació d’assignatures per evitar solapaments i els sistemes d’avaluació perquè reflecteixin adequadament l’aprenentatge de l’estudiant. Tanmateix obtenen l’aprovat dels estudiants de la URV amb un 5,65, una nota propera a la mitjana catalana.

Per àmbits de coneixement, els titulats de la URV més satisfets amb la universitat i amb els serveis de suport a l’estudiant són els que han cursat els graus de Ciències (Bioquímica i Biologia Molecular, Biotecnologia, Enologia i Química). Els titulats en l’àmbit de la Salut (Fisioteràpia, Infermeria, Medicina, Nutrició humana i dietètica i Psicologia) són els que majoritàriament tornarien a escollir la titulació que van triar i els que valoren amb una millor nota la formació rebuda en base als resultats.

L’informe de l’AQU conclou que la universitat satisfà pràcticament tothom per igual, ja que les característiques sociodemogràfiques i la via d’accés no impliquen diferències significatives pel que fa a la satisfacció amb els estudis. No obstant això, les persones que compaginen estudis i feina presenten una satisfacció una mica per sota de la mitjana. També conclou que els graus són programes formatius sòlids perquè els processos d’elaboració i avaluació de les propostes de títols (verificació) han estat suficients per garantir la qualitat de les propostes formatives.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*