04/06/2021

El Claustre de la URV aprova la distribució funcional de llengües

El document s'emmarca en el Pla de política lingüística de la Universitat

El Claustre Universitari de la URV va aprovar ahir el “Document marc sobre distribució funcional de llengües a la Universitat Rovira i Virgili”, a proposta de la Comissió de Política Lingüística de la Universitat, en el marc del Pla de política lingüística de la URV.

El text estableix unes directrius generals per als òrgans de la URV, principalment els del govern, perquè les decisions que s’hagin de prendre en l’àmbit lingüístic s’inspirin en la distribució funcional de llengües. Aquest principi sociolingüístic pretén fer compatibles els dos grans objectius de la política lingüística universitària: la promoció del català i el foment del poliglotisme.

L’estratègia consisteix a gestionar el multilingüisme amb garanties de seguretat per al català, fent prevaler més una llengua o altra en funció de l’àmbit d’ús. Així, el català es blindaria en la docència de grau i els usos institucionals i administratius, mentre que l’anglès seria prevalent a la recerca, i el castellà i l’anglès a la docència de màster.

El Claustre també va aprovar que en endavant la Comissió de Política Lingüística presenti anualment un informe d’indicadors lingüístics perquè el Claustre pugui fer un seguiment de l’aplicació de la política lingüística a la Universitat.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*