19/12/2017

El Consell de Govern aprova un pressupost de 104.070.812,47 euros per a l’any 2018

L'any que ve s'implantarà un pla pilot de teletreball en el col·lectiu del PAS

A la sessió ordinària que el Consell de Govern ha fet avui al Rectorat, s’ha aprovat el pressupost total per al proper exercici, l’any 2018, que és de 104.070.812,47 euros, que suposa un increment del 0,85% respecte de l’anterior, que va sumar 103.191.355,89 euros. La institució continua en la mateixa línia que els anys anteriors, mantenint el plantejament de contenció de la despesa, derivat de la situació actual, i treballant per aconseguir l’equilibri entre ingressos i despeses. Un any més, es garanteix la capacitat de la institució de complir les tres missions: docent, investigadora i de transferència a la societat, i també la continuïtat de tots els contractes que no estiguin subjectes a la finalització d’una obra o servei.

Les premisses sobre les quals es basen els comptes previstos són: la subvenció de la Generalitat al SUPC (Sistema Universitari Públic de Catalunya), sobre la qual hi ha incertesa; els preus de matrícula establerts al decret de taxes (els ingressos dependran de la matrícula final); la despesa de personal, en la qual hi ha un sostre màxim que ha d’autoritzar la Generalitat, i la despesa corrent, que aten el creixement vegetatiu i noves necessitats. En el capítol dedicat a les persones, es preveu una taxa de reposició del 100%, en el PDI i el PAS.

El retrat dels estudiants de la URV

L’ Informe de Formació 2017 presentat al Consell de Govern conté la demanda, la matrícula i els resultats acadèmics del curs 2017-18. En ell es retraten els estudiants de la URV, i en totes les etapes (grau, màster i doctorat) predominen les dones. El 82% ingressen provinents d’instituts públics, el 61% diu escollir la carrera per interès en el contingut, i en referència a la seva situació econòmica prèvia a la Universitat, el 29% té beca i el 36% treballa. En el curs passat, 2.012 estudiants es van titular, dels quals el 64% ho va aconseguir en el temps previst i el 61% va obtenir una nota d’expedient igual o superior a 7. En conjunt, en totes les etapes, els estudiants reben beques i ajuts per valor de 15,5 milions d’euros, la meitat dels quals van a càrrec de la URV.

En aquest curs, la demanda de grau en primera opció per a estudis i centres integrats i adscrits ha disminuit a 3.160 estudiants (3.352 en el curs anterior); també la matrícula de nou accés, que ha estat de 2.852 (2.909 en el curs anterior); i la matrícula total de grau, que ha estat d’11.141 (11.360 el curs anterior). Per contra, augmenta la matrícula als màsters, que en aquest curs ha estat de 1.358 (el curs passat va ser de 1.257), amb un 26% d’estudiants internacionals. En el doctorat, la matrícula en el curs passat va ser de 1.237 persones ( en el curs anterior de 1.251) i el nombre de tesis defensades, 234 (242 en el curs anterior), amb un percentatge del 31% de tesis de doctorands internacionals.

Pla pilot de teletreball i nova Càtedra

Al Consell de Govern s’ha aprovat el Document Marc de Teletreball, que farà possible endegar un pla pilot de teletreball per al PAS l’any 2018. Aquesta mesura forma part de les propostes d’actuació del programa de l’equip rectoral 2014-18, en què es posava de manifest la voluntat d’avançar en noves fórmules d’organització del treball que afavorissin la concil·liació laboral i familiar, i també respon a acords sindicals de totes les universitats catalanes. S’han definit les tasques que s’hi puguin adaptar i s’han previst tres modalitats, quant a les persones que s’hi vulguin adherir: per motius de salut, per motius de conciliació de la vida laboral i familiar o per desenvolupar un projecte. La prestació de serveis en la modalitat de teletreball estarà limitada a un dia a la setmana, de dimarts a dijous, i ho podran fer un total de 30 persones.

A la sessió s’ha aprovat també la creació de la càtedra Fundació Duanera- URV d’Estudis Duaners, per un primer període de tres anys. La Fundació Duanera, per a la difusió del coneixement i el dret duaner, és una entitat juridicoprivada d’àmbit internacional, sense ànim de lucre, reconeguda per l’Estat. L’objectiu de la nova estructura, com a eina de reflexió interdisciplinària, debat i divulgació, és: fomentar la formació de grau i de postgrau reglada i continuada, en àmbits d’interès per les dues parts; fomentar també la recerca i la investigació, l’anàlisi, la creació d’opinió i la divulgació, i la transferència de coneixements a través de la consultoria i l’assistència tècnica en matèries d’interès. Es proposa com a director de la Càtedra el professor Àngel Urquizu, i tindrà la seu al Departament de Dret Privat, Processal i Financer.

 El rector, en el seu informe, ha fet referència a l’estudi de l’ACUP, presentat al novembre, “Informe d’impactes socioeconòmics de les universitats i el sistema públic de recerca de Catalunya”, en el qual han participat com investigadors de la URV, encapçalats pel professor Juan Antonio Duro. L’Informe explica que la contribució de les universitats públiques catalanes  al PIB català va ser de l’1,4% al 2015.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*