18/12/2018

El Consell de Govern aprova un pressupost de 110,68 milions d’euros per al 2019

El pròxim curs acadèmic començarà el 23 de setembre de 2019 i finalitzarà el 23 de juny de 2020

El Consell de Govern de la URV que s’ha celebrat avui, 18 de desembre, ha aprovat el pressupost per a l’any 2019, de 110.687.257,87 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment del 6,22% respecte del pressupost de 2018. Es tracta d’un pressupost basat en l’equilibri entre ingressos i despeses i que manté el plantejament d’anys anteriors de contenció de la despesa. Ara bé, s’estima un augment en la xifra d’ingressos, que ha permès pressupostar per al proper any programes específics com ara el Iubilo, incrementar l’aportació al programa d’ocupabilitat o destinar una partida a mantenir infraestructures excepcionals, entre d’altres.

En referència als ingressos, es preveu que el sistema públic d’universitats tingui el mateix finançament que el 2018, però la subvenció de la Generalitat serà un 5,54% superior, pels increments retributius dels anys 2018 i 2019. Pel que fa a la previsió d’ingressos de matrícula, aquests seran un 2,07% superior, ja que si bé es mantenen els preus del curs 2018-19, s’ha produït un increment del nombre total d’estudiants de graus i màsters aquest curs. També incrementen els ingressos finalistes associats a partides de despesa establertes i altres tipus d’ingressos.

Pel que fa les despeses, les de personal són les que tenen un pes més important en el pressupost, ja que representen un 68,78% del total. Incrementa un 5,20% respecte del 2018 per l’increment de les retribucions del 2018 i 2019 i el creixement vegetatiu de la plantilla, així com també per la continuïtat del programa de promoció del PDI. Les despeses corrents augmenten un 1,49% en una aposta, entre d’altres, per automatitzar els processos i millorar la gestió, i per la incorporació del Programa de Foment de la Recerca en aquest capítol. En el Consell de Govern s’ha fet palès que, un any més, la subvenció de la Generalitat no cobrirà les despeses de personal.

Informe de docència

La rectora, María José Figueras, ha presentat un informe de docència que recull l’oferta de graus i màsters de la Universitat per al curs 2018-19: 49 graus, 7 dobles graus, 6 dels quals són nous. La demanda en primera opció creix un 16%, passant de 3.160  sol·licituds a 3.672 per aquest curs, i les persones matriculades finalment a primer curs han estat 3.130, un 10,2% més que el curs anterior. Pel que fa als màsters, la matrícula de nou accés ha incrementat un 9,2%. Dels 1.472 estudiants de màster, 1.006 són de nou accés, i d’aquests, els internacionals representen el 31%. La matrícula als estudis de doctorat ha estat de 1.156 doctorands, dels quals el 40% són internacionals i el 60% de l’Estat.

Pel que fa a la satisfacció dels estudiants, la puntuació mitjana que van atorgar el curs 2017-18 al professorat va ser de 7,68 punts.

Si s’observa la posició en el sistema universitari públic de Catalunya, la URV és la quarta universitat pel que fa a nous accés a graus, matrícula total i nombre de titulats.

Gairebé el 80% dels graduats es titules en el temps previst, mentre que el rendiment acadèmic en els màsters és del 91% i el 82% de les tesis són defensades al cap d’entre 3 i 4 anys d’haver iniciat el doctorat.

Calendari acadèmic del curs 2019-20

El Consell de Govern ha aprovat el calendari acadèmic del curs 2019-20 per als estudis de grau i màster. En el cas dels estudis de grau es retarda prop de tres setmanes l’inici i la finalització del curs respecte d’aquest 2018-19; així, el primer trimestre començarà oficialment el 23 de setembre i finalitzarà el 7 de febrer, mentre que el segon trimestre començarà el 10 de febrer i finalitzarà el 23 de juny. Pel que fa als màsters oficials, el calendari pràcticament no canvia: el curs començarà el 30 de setembre i finalitzarà el 23 de juny. No obstant això, els centres que tinguin especificitats poden variar les dates si es considera necessari.

El segon semestre d’aquest curs, els estudis que no feien docència especifica d’aquest tipus implementaran de forma pilot un mòdul curricular d’ocupabilitat amb la finalitat d’introduir formació bàsica sobre la inserció al món laboral. Es tracta que els estudiants sàpiguen com arribar al mercat de treball, a través de tres blocs: realitat laboral, estratègia d’inserció professional i formació continua, i eines per a la transició.

També s’ha aprovat una convocatòria lliure del nivell d’anglès B1 per a estudiants que han finalitzat el grau, uns 800.

D’altra banda, el Consell de Govern ha aprovat el Pla de Política Lingüística 2018-2022, que inclou 40 actuacions que responen a quatre objectius: avançar cap a l’ús normal i preferent del català com a llengua pròpia de la URV; augmentar el poliglotisme dels universitaris i fomentar el multilingüisme; millorar la qualitat de les produccions lingüístiques de la Universitat, i implicar la comunitat universitària en la política lingüística de la institució.

Pel que fa a la recerca, s’ha aprovat la implantació d’una subunitat que s’encarregarà de la promoció de projectes internacionals amb l’objectiu d’incrementar el nombre de projectes europeus que gestiona o en els quals participa la URV.

Primera retransmissió en directe

Per primera vegada, el Consell de Govern s’ha retransmès en directe per a la comunitat URV. 425 persones s’han connectat en algun moment per seguir la sessió, amb un temps mitjà de permanència de 42 minuts. La punta de visualitzacions s’ha produït a les 12 del migdia, amb 130 persones connectades alhora.

També per primera vegada el Consell de Govern s’ha celebrat al campus Terres de l’Ebre, amb la intenció que els membres del Consell tinguin contacte amb els diferents campus de la URV.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*