22/02/2017

El CRAI atén els dubtes sobre els drets d’autor pel que fa als materials docents del Campus virtual

El CRAI ha obert un espai de consultes per resoldre qualsevol dubte sobre els drets d'autor i propietat intel·lectual pel que fa als materials que els professors poden penjar en el Campus virtual de la URV

El CRAI atén les consultes sobre els materials que els professors poden penjar en el Campus virtual de la URV. En la seva pàgina web hi ha un apartat sobre “Drets d’autor i propietat intel·lectual en els materials docents”. S’hi expliquen els conceptes clau, els aspectes destacats de la legislació vigent i el contracte d’usos digitals entre la Universitat i les entitats gestores de drets d’autor, CEDRO i VEGAP. En aquesta pàgina també es respon a la quinzena de preguntes d’ús freqüent i, en cas de tenir dubtes no resolts amb tota aquesta informació, convida a plantejar-los a través de l’aplicació de contacte Pregunt@.

Pàgina del web del CRAI
Pàgina del CRAI sobre els drets d’autor

La reproducció de materials amb drets d’autor en el Campus virtual està regulada pel contracte signat per la Universitat amb CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) i amb VEGAP (Visual, Entitat de Gestió d’Artistes Plàstics). D’acord amb aquest contracte, el professorat de la URV pot reproduir lliurament en el Campus virtual de la URV (Entorn Virtual de Formació – Moodle) un capítol d’un llibre, un article d’una revista o publicació equivalent (p. ex. una miscel·lània), o l’extensió assimilable al 10% del total d’una obra.

El contracte regula els drets de reproducció, distribució i comunicació parcial d’una obra o publicació a canvi del pagament d’una tarifa anual per estudiant i té vigència fins a finals de 2017, prorrogable al 2018. Amb aquest acord es dóna compliment al que estableix la legislació vigent sobre la remuneració equitativa dels autors i editors per l’ús de les seves obres.

Més informació:

“Drets d’autor i propietat intel·lectual en els materials docents”

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*