18/06/2018

El màster universitari en Psicologia General Sanitària ha estat acreditat

Aquest programa ha superat el procés d'avaluació establert per l'Agència per a la Qualitat de Sistema Universitari de Catalunya (AQU)

Aquest títol oficial està coordinat pel professor Jordi Miró i s’imparteix a la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia, des del curs 2014-15. L’objectiu del programa és preparar els estudiants com a professionals competents en l’avaluació i tractament de problemes psicopatològics i de la salut. Aquesta preparació està inspirada en el model del científic-practicant, que argumenta que una bona preparació com a professional implica l’adquisició de competències, tant professionals (aplicades) com de recerca. S’estructura en 90 ECTS i s’imparteix presencialment en dos cursos acadèmics.

El màster universitari en Psicologia General Sanitària ha rebut el segell d’Acreditat, amb una validesa de 4 anys, després de superar el procés d’avaluació per a l’acreditació de les titulacions oficials de grau i màster establert per AQU Catalunya, que inclou la visita d’un Comitè d’Avaluació Externa, que va tenir lloc al novembre del 2017, a més de la redacció i aprovació de l’autoinforme d’acreditació.

Per superar aquest procés ha estat clau la implicació de tots els agents implicats en el màster (coordinació, professorat, estudiants, tutors de centres de pràctiques, titulats, ocupadors i personal d’administració i serveis).

Més informació:

Màster universitari en Psicologia General Sanitària

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*