18/05/2022

El perímetre de la cintura és un indicador del factor de risc cardiovascular en infants

Un grup d’investigadores del Departament de Medicina i Cirurgia de la URV-IISPV destaquen la utilitat d’incorporar aquesta mesura als protocols de la consulta pediàtrica

cute girl measuring her belly with measurement tape at home

L’índex de massa corporal (IMC) és un indicador molt simple que relaciona el pes amb l’alçada i permet identificar el sobrepès i l’obesitat en adults i en població infantil aplicant unes taules específiques per sexe i edat. Se sap que l’obesitat abdominal o central prediu el risc cardiometabòlic, per això la recomanació que fa la comunitat científica és que la cintura d’una persona no ha de mesurar més de la meitat de l’alçada que tingui. Hi ha qui extrapola aquest paràmetre també als infants, però el fet d’estar en creixement constant comporta que aquest no sempre sigui un indicador fiable ja que, entre d’altres aspectes, un índex de massa corporal elevat no necessàriament ha de tenir relació amb l’obesitat o el greix abdominal. Un grup d’investigadores de la Unitat de Recerca en Pediatria, Nutrició i Desenvolupament Humà de la URV-IISPV ha determinat un nou punt de tall a partir del qual es pot considerar que l’infant entra té risc de presentar malaltia cardiovascular en un futur. Els resultats d’aquesta recerca s’han publicat a la revista científica Clinical Nutrition.

Les investigadores van analitzar les dades de més de 500 infants inclosos en l’estudi CHOP (Childhood Obesity Project) nascuts entre els anys 2002 i 2004 a Espanya, Polònia, Alemanya, Bèlgica i Itàlia. Se’ls va fer un seguiment als 5, 8 i 11 anys en què es van comparar l’índex de massa corporal i la variable cintura/talla amb diferents punts de tall que podrien ser útils per determinar el risc cardiovascular en la infantesa. Després de seguir l’evolució d’aquests infants, els resultats de la recerca van determinar que el punt de tall 0,55 -com a resultar de dividir la mida de la cintura per l’alçada- era el que indicava millor qui tenia risc cardiometabòlic i, per tant, més probabilitats de tenir colesterol, sucre o pressió arterial elevats en un futur.

Imatge del grup de recerca que ha participat en l'estudi.
Imatge de les persones que integren la Unitat de Recerca en Pediatria, Nutrició i Desenvolupament Humà.

“Això ens permet demostrar que un infant amb un índex de massa corporal que el situa en un pes normal, però que té una talla de cintura de 0,55, pot tenir risc cardiometabòlic”, explica Judit Muñoz Hernando, investigadora involucrada en l’estudi. Muñoz aposta per incorporar al protocol de les revisions pediàtriques el control de l’índex del perímetre de la cintura/talla, ja que “el greix localitzat a la zona abdominal està més associat amb risc cardiovascular perquè està relacionat amb els òrgans vitals”. El fet que l’índex de massa corporal es calculi amb pes comporta que no se sàpiga on està localitzat el greix i, per tant, sigui un paràmetre menys precís.

Actualment, quan a la consulta pediàtrica es fa el seguiment d’un nen o nena sans, es prenen diferents mesures com la talla o el pes i se’ls fan preguntes estandarditzades sobre l’alimentació. Amb aquesta nova dada que aporta la mida de la cintura es pot fer un seguiment més acurat, ja que si surt alterada es pot controlar de manera més exhaustiva amb proves complementàries com la mesura de la pressió arterial o el control de paràmetres cardiovasculars a través d’analítiques de sang.

L’estudi vol tenir continuïtat i està planificat fer un seguiment d’aquests infants a llarg termini, ara que ja tenen uns 19 anys, per veure com van evolucionant.

Referència bibliogràfica: Judit Muñoz-Hernando, Joaquin Escribano, Natalia Ferré, Ricardo Closa-Monasterolo, Veit Grote, Berthold Koletzko, Dariusz Gruszfeld, Alice ReDionigi, Elvira Verduci, Annick Xhonneux, Veronica Luque, Usefulness of the waist-to-height ratio for predicting cardiometabolic risk in children and its suggested boundary values, Clinical Nutrition. Volume 41, Issue 2, 2022, Pages 508-516, ISSN 0261-5614. DOI: https://doi.org/10.1016/j.clnu.2021.12.008

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*