12/04/2018

El rector de la URV, Josep Anton Ferré, fa balanç de l’acció de govern 2014-18

Després de quatre anys de mandat, ha retut comptes avui al Claustre de l'acció realitzada. Les eleccions 2018 a rector o rectora ja estan convocades

El rector, presentant des de la mesa el Balanc 2014-18 i l'Informe anual.

A la sessió de Claustre universitari que ha tingut lloc avui, el rector de la URV Josep Anton Ferré ha fet balanç de la situació de la Universitat durant del mandat 2014-18, i també ha presentat I’últim Informe Anual al Claustre 2018. Aquesta és la segona sessió que du a terme el Claustre en el curs 2017-18.

En el balanç de quatre anys presentat, ha enumerat les accions més destacables. De l’àrea de formació ha recordat l’elaboració del Pla director per a la reestructuració de l’oferta docent de grau, màster i doctorat, la nova oferta elaborada de titulacions de grau i màster i l’increment de les dobles titulacions, en aquest període; la retribució de les pràctiques curriculars dels estudiants i la posada en marxa del pla de prevenció, detecció i tractament del plagi en la docència; i l’aprovació del protocol per a la no discriminació per identitat de gènere.

En recerca i innovació, destaca l’elaboració del II Pla de Recerca i Innovació, els 20 projectes de la URV assolits dins el programa H2020 de la UE; i l’augment de les tesis presentades durant el període 2014-18: de 186 en el curs 2013-14 a les 234  del curs 2016-17. La producció científica indexada en bases internacionals ha augmentat en els últims 4 anys: de 950 al 2014 a 1313 publicacions l’any 2017. El rector s’ha manifestat satisfet, especialment, del manteniment de tots els programes propis de la URV de suport a la recerca, i de la excel·lent posició obtinguda en els últims rànquings internacionals d’universitats. En aquest període s’han creat 10 noves empreses de base tecnològica, i s’han iniciat els tràmits per crear el Centre Universitari de Recerca de Ciberseguretat de Catalunya, coordinat per la URV. Més de 200 empreses i institucions confien cada any en la transferència de coneixement i tecnologia de la URV.

En l’àrea de la Tercera Missió, o influència de la Universitat en el territori, destaca el protagonisme de les Aules de la Gent Gran i del Campus Extens per totes les comarques tarragonines i de l’Ebre. Amb 13 centres en marxa, les 225 activitats programades van reunir, l’any passat, 10.000 participants. Han augmentat les actuacions del programa docent aprenentatge servei, que posa en contacte estudiants i entitats socials, s’ha endegat el Pla per a la acreditació de la docència en anglès (DANG) per al professorat; i s’han incrementat el nombre de càtedres URV.

En l’apartat de Persones, s’han fet convocatòries per promoure i estabilitzar professorat, s’han convocat 18 places  de promoció a catedràtic/a d’Universitat; s’han aprovat noves mesures per la conciliació laboral i familiar del PAS, i la taxa de reposició del 100% d’aquest col·lectiu universitari per jubilació. S’ha iniciat la implantació del teletreball en aquest mateix col·lectiu.

En l’apartat d’Eficàcia i eficiència en l’ús dels recursos, destaca l’inici de la primera fase del nou edifici del campus Catalunya destinat a acollir la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia, avui situada en antics edificis del campus Sescelades. Totes les actuacions ressenyades en aquest balanç de mandat s’han fet amb un lleuger increment del pressupost anual en els darrers tres anys, i buscant l’equilibri pressupostari. La URV, com la resta d’universitats públiques catalanes, ha viscut en els últims anys una reducció important de la subvenció pública rebuda.

A la sessió de Claustre d’avui s’ha presentat també l’Informe del Pla de Qualitat 2015-18, la proposta d’actualització dels indicadors del Pla Estratègic de Tercera Missió i la renovació d’un dels membres de la Comissió d’Internacionalització (la professora Mar Reguero substitueix Francesc Xavier Rius).  També s’han escollit un representant  del PDI de l’agrupació A, el professor Francesc Vidal, i un estudiant, Samuel Urbano, com a representants del Claustre al Consell de Govern.

La mesa que ha presidit el Claustre l’han format, a més del rector, el secretari general de la Universitat, Esteve Bosch, els professors Gerard Aragonès i Carme Oriol, Cristina Fornos (PAS) i els estudiants Patricia Guzmán i Antonio Altuna.

Els claustrals han intervingut en el torn obert de paraules.
Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*