26/11/2015

Els problemes econòmics, darrera de les queixes més freqüents al Síndic de Greuges

Més del 40% de les actuacions del Síndic de Greuges durant el curs 2014-15 van estar relacionades amb problemes econòmics dels estudiants. Josep Canício va presentar el seu primer informe a la reunió del Claustre del 26 de novembre i constata que es manté la baixa conflictivitat entre la comunitat universitària.

Josep Canício és síndic de greuges de la URV des de 2014.

El 41,27% de les actuacions del Síndic de Greuges, Josep Canício, durant el curs 2014-15, tant si eren peticions d’atenció i orientació com si eren queixes, es referien a problemes amb l’import de les matrícules, la renuncia a assignatures, la denegació o dificultat d’accés a les beques, la impossibilitat d’expedició de certificats i títols si es tenen quantitats pendents de pagament, etc.  Es a dir totes relacionades amb els problemes econòmics que afecten a tota la població o per tant als estudiants.

Josep Canício va destacar aquesta dada en el seu primer informe al Claustre, en la sessió del 26 de novembre. La resta d’actuacions del curs passat es referien a qüestiions estrictament acadèmiques, un 25,4%, i a temes diversos la resta: tracte interpersonal, condicions de treball, propietat intel·lectual, reconeixement de mèrits, processos electorals, qüestions lingüístiques, o qüestions tècniques i organitzatives.  Els estudiants són el col·lectiu que més sol·licituds va fer, 80,95% del total, i van ser més homes (55%) que dones (39%). La resta van ser col·lectives.

En total la Sindicatura va fer 63 actuacions, que és justament la mitja d’actuacions dels últims cinc anys, el que indica que s’ha mantingut una baixa conflictivitat entre la comunitat universitària de la que el Síndic va destacar en el seu informe al Claustre que durant aquest curs no va caldre activar en cap cas el protocol sobre assetjament de la Universitat.

 

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*