03/11/2021

Les empreses digitalitzades tenen més probabilitats de ser internacionalitzades i créixer ràpidament

Una recerca liderada per la URV analitza la relació entre les empreses d’alt creixement, la internacionalització i la incidència de les tecnologies digitals en els 27 estats membres de la UE i el Regne Unit

La interacció entre les polítiques d’internacionalització i el creixement de les empreses es relaciona directament amb la competitivitat i la creació d’ocupació, per la qual cosa han esdevingut claus per a l’economia de la Unió Europea. Per això un equip investigador liderat per la Universitat Rovira i Virgili, amb el Centre Comú d’Investigació de la Unió Europea, el Banc Europeu d’Inversions i l’Escola de Negocis Wasseda ha estudiat la relació entre les empreses d’alt creixement (aquelles que augmenten almenys el 20% de la seva ocupació durant tres anys consecutius), la internacionalització i la incidència de les tecnologies digitals.  Ha conclòs que les empreses digitalitzades tenen un 17% més probabilitats de ser internacionalitzades, la qual cosa, al seu torn, implica tenir episodis de ràpid creixement. Més concretament, han comprovat que una empresa exportadora té un 22% més de probabilitats de créixer de manera molt ràpida.

Si bé estudis recents ja havien demostrat els efectes que té l’exportació sobre les empreses, que aprenen a millorar la productivitat, en aquesta ocasió l’equip encapçalat per Mercedes Teruel, investigadora del Departament d’Economia i del centre de recerca ECO-SOS de la URV, s’havia proposat comprovar com es relaciona un període de creixement elevat amb la decisió d’una empresa d’iniciar activitats internacionals, com influeixen les activitats internacionals en el creixement i quin paper tenen les noves tecnologies digitals en tots dos processos.

Així, han observat que ser una empresa de ràpid creixement s’associa positivament a la probabilitat que faci activitats internacionals, sobretot inversió estrangera directa, és a dir, que té la producció en un altre país i també hi fa el subministrament. Per contra, el procés d’internacionalització sembla desencadenar un fort creixement empresarial posterior només per a la inversió estrangera directa i no per a les exportacions.

Pel que fa a l’adopció de noves tecnologies digitals, la recerca demostra que les empreses que adopten noves tecnologies digitals tenen més probabilitats de ser internacionalitzades. Els resultats obtinguts a partir d’una anàlisi economètrica destaquen la influència complexa de les exportacions i la inversió estrangera directa en la capacitat de convertir-se en una empresa d’alt creixement i el paper de les noves tecnologies digitals en aquest procés.

Els resultats, que es publiquen a The Journal of Technology Transfer, proporcionen diverses idees que cal tenir en compte per prendre decisions en l’àmbit polític, explica Mercedes Teruel. En primer lloc, apunta que les polítiques que incentiven les empreses a internacionalitzar-se han d’anar acompanyades de mesures per augmentar la competitivitat . En segon lloc, cal abordar els obstacles relacionats amb la incertesa sobre el futur i la demanda de productes i serveis. En tercer lloc, són recomanables polítiques per millorar simultàniament l’adopció de les noves tecnologies digitals i donar facilitatsa les empreses per internacionalitzar-se.  Finalment, els resultats suggereixen possibles sinergies entre les estratègies de digitalització, l’especialització sectorial i l’estratègia d’internacionalització que condueixen a un ràpid creixement.

Referència bibliogràfica: Teruel, M., Coad, A., Domnick, C. et al. The birth of new HGEs: internationalization through new digital technologies. J Technol Transf (2021). https://doi.org/10.1007/s10961-021-09861-6

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*