21/12/2022 Entrevista

Andrea Giner, estudiant de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia i ambaixadora UNICAT i EPSO

“Fomentar i difondre les oportunitats professionals dins de les institucions de la UE a l’alumnat és essencial”

Andrea Giner, ambaixadora UNICAT i EPSO 2022/23.

L’Andrea Giner és l’ambaixadora UNICAT (la xarxa d’ambaixadors i ambaixadores impulsada pel Consell Interuniversitari de Catalunya, la delegació del Govern davant la UE i les universitats catalanes) d’aquest curs a la URV. Es tracta d’una figura existent a les universitats catalanes que representa la universitat i que ha de fer màxima difusió de totes les oportunitats laborals i de pràctiques existents als estudiants i donar suport als esdeveniments que s’organitzin dins de l’àmbit de la Unió Europea. 

Excepcionalment, aquest any Giner també és l’ambaixadora EPSO (European Personnel Selection Office), un paper relacionat amb l’anterior, però de major magnitud: fa d’enllaç amb els ambaixadors UNICAT de tota Catalunya. 

Donat el doble càrrec com a ambaixadora, quins són els teus objectius en aquests àmbits durant aquest any? 

Em sento molt afortunada de ser ambaixadora EPSO i UNICAT durant aquest curs 2022/23, i més, sent la primera ambaixadora EU Careers que escullen de la URV. Crec fermament en el paper de la Unió Europea en un món cada dia més globalitzat, com a baula per enfortir les nostres nacions. Així doncs, el meu objectiu principal és apropar les institucions europees als joves, donar a conèixer les seves oportunitats professionals i fer-les més accessibles. 

D’on sorgeix el teu interès a representar aquests programes? 

Realment ho faig perquè m’agrada. Sempre he estat una persona molt dinàmica, ambiciosa i oberta a les noves oportunitats. En un principi pot semblar que no té res a veure amb els meus estudis, però una mica sí que hi té a veure perquè m’agrada molt l’àmbit de l’orientació, un aspecte directament relacionat amb el món educatiu. Per tant, la combinació de l’orientació i la internacionalització fa que tant el programa EU Careers com el programa UNICAT siguin d’un gran interès per mi. A més, m’agradaria ajudar a molts estudiants a arribar a tenir el futur que ells desitgen.

Per què et sembla important que els i les estudiants tinguin accés a aquestes oportunitats laborals i de pràctiques a la UE? 

Moltes persones acaben els estudis universitaris sense saber com començar al món laboral. Així doncs, és fonamental que des de la universitat se’ls assessori i se’ls acompanyi en la recerca del seu futur laboral. Per aquest motiu, fomentar i difondre les oportunitats professionals dins de les institucions de la UE a l’alumnat és essencial perquè sàpiguen que tenen aquesta possibilitat, que hi poden accedir i que el seu futur està en les seves mans. 

Com poden trobar-te els i les estudiants que vulguin participar en alguna oferta? 

Poden contactar amb mi per diferents vies. Per una banda, poden comunicar-se amb mi al correu electrònic ambaixador.unicat@urv.cat. Per altra banda, també em poden seguir i posar-se en contacte per Instagram (@EUCaereers_URV) i per Twitter (@EUCareers_URV). Finalment, periòdicament els enviaré un butlletí que elaborem els ambaixadors UNICAT de totes les universitats catalanes amb informació de les ofertes laborals i de pràctiques que van sortint a les institucions de la UE. 

Print Friendly, PDF & Email

1 comentari

  1. Manel Herrería |

    La representació de la URV a la UE està en les millors mans.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*