14/01/2019 Entrevista

Mireia Usart, investigadora Martí i Franquès al grup de recerca Grup de Recerca Aplicada en Tecnologies Educatives

“Desenvolupem eines per diagnosticar les febleses més comunes dels futurs mestres en l’àmbit digital”

Què és i què feu al grup de recerca on treballes?

L’ARGET és el Grup de Recerca Aplicada en Tecnologies Educatives i el que fem concretament és dissenyar instruments per mesurar, ara mateix, la competència digital docent, és a dir, quin grau de competència i d’habilitat tenen els docents a l’aula. Ara mateix l’estem validant psicomètricament per poder-lo aplicar a contextos de recerca i a contextos d’aula.

Què permet saber el test i per què se n’han de validar els resultats?

El test ens permet mesurar la competència digital docent dels professors i futurs mestres també amb diferents dimensions o habilitats. Com per exemple, l’ús de les tecnologies a l’aula, la planificació docent i els aspectes ètics, que són molt importants. Aquest instrument s’ha de validar perquè sigui fiable i es pugui aplicar en contextos de recerca i a també l’aula.

I en teniu resultats?

Sí ja n’estem obtenint. I de fet el que hem vist és que els alumnes s’autoavaluen de manera massa positiva respecte a la realitat que després troben a l’aula.

Com l’esteu avaluant aquesta metodologia?

El qüestionari s’aplica en el marc de dos projectes de recerca en què participen la URV, la UdL i la Universitat d’Andorra. Uns 150 estudiants de la Facultat d’Educació se sotmeten cada any a un seguit de proves de diagnòstic per conèixer el grau de competència digital i treballem  en la validació del test psicomètric que fan els estudiants. Un cop se n’estengui l’ús confiem que el test ajudarà a diagnosticar les febleses més comunes dels estudiants en l’àmbit digital. Els resultats serviran per dissenyar programes formatius específics.

 A quin problema us enfronteu i quina aportació pot fer l’ARGET?

A nivell europeu s’està treballant ara mateix ens les competències digitals docents en concret però també en la competència docent en general. De fet estem formant els alumnes a nivell competencial però ens hem oblidat una mica dels professors i de la seva competència digital docent en concret. De fet, a l’ARGET estem començant a treballar en un observatori que permetria no només investigar sobre aquesta competència sinó fer un repositori on centres, docents i tot aquell interessat pugui anar per consultar aquests treballs.

La competència digital

Ciència en 1 minut: Per a què serveix la psicometria?

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*