04/09/2018 Entrevista

Jordi Miró, investigador ICREA Acadèmia i coordinador de la Càtedra de Dolor Infantil de la URV.

“Els infants amb dolor crònic tenen afectacions en tots els àmbits de la seva vida”

El dolor crònic afecta al voltant del 30% de la població infantil i juvenil, té conseqüències greus en molts casos, però hi ha molt de desconeixement social i passa desapercebut als centres assistencials. La Càtedra de Dolor Infantil de la URV treballa en diversos fronts per ajudar els malalts i les seves famílies.

Què és el dolor crònic infantil?

El dolor crònic és qualsevol tipus de dolor que va més enllà dels tres mesos i que no es resol de forma satisfactòria amb els tractaments mèdics habituals.  I així com el dolor agut ens serveix per avisar-nos que alguna cosa no funciona bé, el dolor crònic no té aquest valor, no té cap mena d’utilitat.

Què els passa als pacients?

Aquests nens tenen afectacions en tots els àmbits de la seva vida. Sovint ens trobem que experimenten problemes de concentració i de memòria, tenen problemes de discapacitat. En general tenen una pitjor qualitat de vida que la resta de companys. El principal problema és que el dolor crònic infantil no es considera una malaltia en sentit estricte i, de fet, molts especialistes no saben com fer-ne el diagnòstic i no tenen la formació necessària per ajudar aquests joves. Els malalts, a més, s’enfronten a prejudicis socials dels adults i un entorn escolar que de vegades pot ser cruel.

Quina és la recerca que dueu a terme en aquest sentit?

La Càtedra desenvolupa les seves activitats en diversos àmbits. D’una banda, intentem millorar la sensibilització de la societat respecte d’aquest problema, donant a conèixer quines són les dificultats que té aquesta població i també ajudant a millorar la formació dels professionals. Fer això també permet sensibilitzar la societat i donar resposta a aquestes demandes. D’altra banda, la Càtedra també es dedica a la recerca dels problemes que té aquesta població, intentant oferir millors programes, més eficients i més eficaços. I  també ofereix un programa de tractament que està basat en evidències empíriques. Hem impulsat una aplicació, per exemple, que permet als pacients amb dolor crònic seguir el tractament a distància

Quines millores es noten en els pacients?

Des de fa més d’una dècada l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus ofereix un servei especialitzat pioner, que ja ha tractat amb èxit més d’un centenar de pacients.  En aquest programa els pacients aprenen millors hàbits per afrontar adequadament la seva malaltia.  En general, observem que a aquells que han participat en el programa els disminueix la intensitat del dolor significativament, tenen millor qualitat de vida, millor estat d’ànim i sobretot també una major activitat. Es tracta d’un programa gratuït i pretenem que ho continuï sent i hi dediquem molts esforços i recursos de recerca per intentar mantenir-lo l’abast de tothom de la forma més eficient possible.

El dolor invisible:

Ciència en 1 minut: Com es detecta el dolor crònic infantil?

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*