26/02/2016

Es crea un nou programa d’internacionalització a la URV, l’I-Global URV

És un programa que adapta la URV a les noves formes de mobilitat dins del nou context d’educació internacional

La internacionalització de les universitats ha creat noves demandes de mobilitat que no es troben regulades en el marc habitual de la mobilitat, com ara aquelles que es fan fora del marc dels programes i convenis d’intercanvi institucionals.

Per aquest motiu s’ha creat i aprovat la nova normativa de mobilitat (Consell de Govern de 25 de febrer 2016) que inclou la definició de dues noves figures que poden acollir-se a la mobilitat a la URV: l’I-Global students i l’I-Global visitors.

L’I-Global Students permet regular les estades acadèmiques d’estudiants universitaris (des d’un trimestre a un any) i l’estudiant paga un preu per crèdit establert especialment per aquest programa. L’I-Global Students agrupa dos antics programes de la URV: Freemovers i Study Abroad semestral, i serà gestionat pel Centre Internacional.

I-Global Visitors és el subprograma que gestionaran els departaments i permetrà regular les estades de personal universitari que no siguin acadèmiques i facilitar serveis com ara el carnet universitari.

Es preveu que aquest programa sigui efectiu a partir del curs acadèmic 2016-17.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*