20/10/2021

Els estudiants poden presentar-se a les eleccions al Claustre fins al 2 de novembre

Hi ha 42 vacants dels representants dels estudiants de diferents graus, màsters i doctorats

Els estudiants de grau, màster i doctorat ja poden presentar la seva candidatura per ser representats dels estudiants al Claustre, el màxim òrgan representatiu de la comunitat universitària. Poden fer-ho a través del registre electrònic o de forma presencial en qualsevol dels punts de registre entre aquest dijous 21 d’octubre i el dimarts 2 de novembre a mitjanit.

Les candidatures que ara es poden presentar són per cobrir 42 vacants dels representants de 36 estudis de grau, i 3 vacants de representants de màster i doctorat, que es poden consultar en detall al web del Claustre.

Les eleccions se celebraran per a les circumscripcions que tinguin més d’un candidat. En aquest cas, les votacions es poden fer de manera telemàtica del 15 de novembre a les 10 h fins al 17 de novembre a les 10h. L’escrutini es farà el mateix dia 17, un cop hagi acabat la votació.

Per contra, no caldrà fer eleccions ens els casos que només hi hagi un candidat per cobrir l’escó.

Tant per presentar-se com a candidat o candidata com per votar és necessari figurar al cens electoral, que es pot consultar al web de les eleccions per cobrir escons de representants dels estudiants al Claustre Universitari.

En aquest mateix web s’hi pot trobar l’accés al registre telemàtic per a la presentació de candidatures i tota la informació relacionada amb les eleccions del proper novembre.

Influir en les decisions que afecten els estudiants

Cal tenir en compte que la quarta part de les persones que formen part del Claustre són estudiants i d’aquesta manera poden incidir en les línies d’actuació de la Universitat, proposar iniciatives als òrgans de decisió, com el Consell de Direcció i el Consell de Govern, i donar la seva opinió sobre el funcionament de la Universitat.

A més a més, els representats d’estudiants al Claustre Universitari són, a la vegada, membres nats del Consell d’Estudiants, l’òrgan de coordinació de l’estudiantat de la URV que vetlla perquè es compleixin els drets i deures dels estudiants.

Print Friendly, PDF & Email