05/06/2018

Els estudiants de Medicina, Nutrició i Fisioteràpia s’inicien en la recerca en grups d’investigació

Participen en el cicle complet d'un projecte d'investigació i presenten els resultats al Mini-Congrés Alumne Intern per posar en pràctica les habilitats de comunicació científica

D'esquerra a dreta, Ricard Pacheco, estudiant de Nutrició Humana i Dietètica, Germán Castilla, Alba Verdú i Gemma Claramunt, estudiants de Medicina, i Albert Llaveria, estudiant de Fisioteràpia en un dels laboratoris de la FMCS.

Fa més de 10 anys que la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut va posar en funcionament el programa “Alumne Intern”, que permet als estudiants dels graus de Medicina, Nutrició Humana i Dietètica i Fisioteràpia tenir el seu primer contacte amb la recerca. Ho fan integrant-se en un grup de recerca durant un o dos cursos complets i participant com a investigadors en un estudi ja en marxa o ideant-ne un des del plantejament de l’objectiu i la hipòtesi.

D’aquesta manera els estudiants entren al laboratori i aprenen totes les fases d’un projecte de recerca experimentant-les: la cerca bibliogràfica, el disseny experimental, el treball de camp i amb bases de dades i l’obtenció, explotació i difusió dels resultats, que presenten al Mini-Congrés Alumne Intern, que aquest curs 2017-18 es va fer els dies 10 i 17 de maig. Alguns, a més, també “arriben a publicar en revistes científiques o presentar en congressos”, explica Marta Romeu, que és la coordinadora d’aquest programa de la Facultat, que involucra aquest curs 52 estudiants i 21 professors i investigadors.

És el cas de Gemma Claramunt, Alba Verdú, Germán Castilla i Belén Beser, que han estat Alumnes Interns durant dos cursos a la Unitat de Recerca en Cirurgia tutoritzats per la professora i investigadora Fàtima Sabench, Sabench del grup que encapçala el professor Daniel del Castillo Déjardin. Tenien l’encàrrec de crear taules estandaritzades de l’evolució del pes de les persones que s’han sotmès a una cirurgia bariàtrica, segons les diferents tècniques i l’estat metabòlic del pacient. La novetat del que han fet està en “la utilització d’indicadors que no s’havien emprat mai” per a l’anàlisi de la pèrdua de pes i que, en no dependre del pes inicial ni de l’Índex de Massa Corporal, “serveixen per fer comparatives sense biaixos”, explica Sabench.

Germán Castilla detalla que, a més de treballar amb les bases de dades anonimitzades, l’estada a la unitat també els va permetre entrar a quiròfan, fer treballs de manipulació animal al laboratori i suport a la docència en les pràctiques dels cursos inferiors. Per a Alba Verdú són destacables les competències que es posen en joc al Mini-Congrés on van presentar les conclusions de la feina feta. “T’enfrontes a un tribunal per primera vegada” i al públic, diu, i “has de ser capaç d’exposar amb llenguatge científic”. Els resultats de l’estudi s’han presentat en dos congressos nacionals de Cirurgia.

Ricard Pacheco, que és estudiant de darrer any de Nutrició Humana i Dietètica, tenia clar que “volia fer la recerca en l’àmbit de la nutrició esportiva”. Per això va contactar amb el cap de Medicina de l’Esport de l’Hospital Santa Tecla de Tarragona, Manel González, i entre els dos i la tutora a la URV, Marta Romeu, van decidir començar un estudi des de zero per determinar la ingesta de potassi dels esportistes, que pot tenir efectes adversos si no se’n consumeix prou. El primer any del projecte va haver d’obtenir el vistiplau del  Comitè Ètic d’investigació Mèdica IISPV i el segon ja ha pogut fer la valoració antropomètrica dels esportistes i els grups control, així com un qüestionari sobre la ingesta nutricional. El resultat: la ingesta de potassi és deficitària tant en els esportistes federats que ha estudiat com en la població de control. A més a més, també ha observat el seguiment de la dieta mediterrània a través d’una enquesta, a partir de la qual ha vist que “com menys adherència a la dieta mediterrània, més dèficit de potassi i més percentatge de greix tenen les persones estudiades”, conclou l’estudiant.

Tant Pacheco com els quatre estudiants que han fet l’estada a la Unitat de Cirurgia, han pogut aprofitar la recerca feta per al Treball de Fi de Grau. I aquesta és també la intenció de l’estudiant de Fisioteràpia Albert Llaveria, que cursa el primer any com a Alumne Intern. En aquesta ocasió va ser el professor i investigador Manel Santafé qui va proposar-li integrar-se a la Unitat d’Histologia i Neurobiologia en veure-li les inquietuds que tenia a classe. Llaveria busca la relació entre el contrast tèrmic i el dolor muscular. Per fer-ho ha preparat la metodologia utilitza l’experimentació animal i ha desenvolupat un mecanisme perquè la diferència de temperatura de la pell i la temperatura muscular no suposi un biaix per a l’estudi.

En l’edició del Mini-Congrés Alumne Intern del curs 2017-18 que es va fer al maig s’hi van presentar 25 treballs de 52 estudiants. Havien de seguir totes les pautes que són preceptives en un congrés científic: enviar el resum de l’estudi segons les normes establertes, presentar-lo i sotmetre’s a preguntes, amb la qual cosa posen en joc diferents competències transversals, com ara la comunicació. Els resums dels cursos de 2008 a 2015 ja estan publicats en format de llibre a través de l’editorial de la Universitat Publicacions URV. Actualment s’està treballant en la tercera edició de la publicació, que inclourà tres cursos més.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*