Diari digital de la URV -

Té lloc del 3 al 10 de març, amb el lema: Construint espais per a la igualtat. És una iniciativa formativa que analitza les conseqüències de l’acció política sobre la desigualtat de gènere i la implicació individual i col·lectiva per a la reivindicació de la igualtat efectiva. Es lliura la Distinció M. Antònia Ferrer i hi ha conferències, concert i exposicions