Diari digital de la URV -

Un grup de vint-i-quatre alumnes, que han cursat l’assignatura Institucions de dret de la Unió Europea al grau de Dret de la Facultat de Ciències Jurídiques, han visitat diverses institucions i òrgans com el Parlament Europeu o la Comissió Europea, han assistit a conferències i han mantingut contactes. Així han pogut contrastar els coneixements adquirits a l’aula