Diari digital de la URV -

S’edita per novè any consecutiu per a la comunitat universitària el calendari dedicat a dones científiques, enguany centrat en l’Arqueologia. Així es divulga les contribucions, molts cops desconegudes pel públic, de les dones en les diferents àrees del coneixement al llarg de la història

El grup de recerca Territori, Ciutadania i Sostenibilitat, del Departament de Dret Públic, elabora per a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament un codi ètic de respecte dels drets humans i de la igualtat de gènere, per a la internacionalització responsable de les empreses catalanes

La URV ha celebrat avui al campus Catalunya una jornada adreçada a la comunitat universitària i oberta al públic per donar a conèixer les desigualtats salarials entre homes i dones, les causes i les estratègies per abordar la situació. A Catalunya, la bretxa salarial és actualment del 24%, cinc punts percentuals més que fa cinc anys, segons ha apuntat la directora d’Empowerment Hub, Sara Berbel

La Universitat i l’ICD han signat dos convenis de col·laboració, un de carácter general i l’altre específic el dijous, 18 de juny al rectorat. Els dies 6 i 7 de juliol s’impartirà un curs adreçat al professorat de Secundària i del cicle Superior de Primària, per a prevenir i actuar davant la violència masclista