12/06/2020

L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria obté la certificació del seu Sistema Intern de Garantia de la Qualitat

L’assoliment d’aquesta certificació demostra el compromís del centre per oferir titulacions de qualitat i la seva millora contínua

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha certificat positivament el Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ) de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la URV. Aquest sistema explicita el funcionament detallat de tots els processos del centre i descriu els indicadors que cal mesurar i analitzar cada curs per assegurar la qualitat en totes les seves activitats. Més concretament, han estat valorades favorablement les sis dimensions que s’han avaluat: el propi SIGQ, els programes formatius, l’ensenyament-aprenentatge i suport a l’alumnat, el personal acadèmic, els recursos materials, i la informació pública.

La dimensió relativa a l’ensenyament-aprenentatge i al suport a l’alumnat ha obtingut la màxima qualificació possible, si bé l’informe també ha indicat recomanacions i punts de millora que ajudaran a enfortir, encara més, el SIGQ els propers cursos.

La certificació arriba després que un comitè d’experts visités el centre per comprovar el grau d’implantació i de desplegament del SIGQ al febrer. Durant aquesta visita, els avaluadors van interactuar amb la comunitat de l’ETSE, i en el seu informe han remarcat el grau de compromís de tota l’Escola en la definició i desplegament del SIGQ i la seva utilització pràctica com a eina de gestió estratègica.

Xavier Vilanova, director de l’ETSE, explica que “hi ha una connexió real entre el SIGQ i el funcionament del centre” perquè la certificació “assegura el funcionament diari del centre, ens fa sentir còmodes i tranquils de saber que hi ha una procés explícit sobre com actuar”. A més a més, destaca que el Sistema Intern de Garantia de la Qualitat “ha permès integrar, ordenar i millorar l’eficiència en la gestió, ha fomentat la participació de tota la comunitat i una cultura per a la qualitat en el centre”. En aquest sentit, la responsable d’analitzar els resultats anuals i validar els objectius estratègics pel següent curs és la Comissió de Qualitat i Planificació Estratègica del Centre.

Aquest reconeixement se suma als resultats positius obtinguts en les acreditacions de titulacions que s’han fet al centre els darrers anys, entre els quals destaquen els segells de qualitat internacionals EURACE i EUROinf pels tres graus del centre que hi podien optar. Amb la certificació del SIGQ i l’acreditació de les titulacions realitzades, l’ETSE podrà demanar a l’AQU l’acreditació institucional del centre, que agilitzarà els processos d’avaluació externa de les titulacions.

En el conjunt de la URV, tres centres tenen el seu SIGQ certificat: la Facultat d’Economia i Empresa, des de 2017; la Faculat de Química, aquest 2020, i ara l’ETSE.

Print Friendly, PDF & Email