25/05/2020

La Facultat de Química certifica el seu Sistema Intern de Garantia de la Qualitat

AQU Catalunya ha destacat com a implantació avançada els sistemes de suport a l’aprenentatge i als estudiants

L’objectiu de l’avaluació per a la certificació del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SGIQ) és comprovar que aquest sistema està implantat i desplegat al centre responsable de la impartició de les titulacions, i que és adequat per a l’assegurament de la seva qualitat.

La certificació del SGIQ evidencia que el centre docent té assegurat el funcionament adequat de, com a mínim, els mecanismes d’actuació que formen part dels processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació de títols que asseguren la seva millora continua.

L’avaluació del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat abasta sis dimensions obligatòries: disseny, revisió i millora dels programes formatius; sistemes de suport a l’aprenentatge i de suport  als estudiants; personal acadèmic; recursos materials i serveis; informació pública; i revisió i millora del SIGQ.

El SIGQ de la Facultat de Química ha estat avaluat favorablement en totes les dimensions destacant en sistemes de suport a l’aprenentatge i als estudiants on ha estat avaluada com a implantació avançada. També en l’apartat de personal acadèmic, quatre dels sis aspectes analitzats en aquesta dimensió han estat valorats amb la màxima qualificació.

L’obtenció de la certificació de la implantació del SIGQ és un dels requisits establerts, a més de tenir el 50 % de les titulacions acreditades, per a l’obtenció de l’acreditació institucional, al que optarà la Facultat de Química properament.

En l’acreditació de titulacions, el grau de Química, el grau de Bioquímica i Biologia Molecular i el màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular van obtenir la màxima qualificació “Acreditat amb excel·lència”, i el màster en Nutrició i Metabolisme va obtenir la qualificació d’Acreditat”, assolint amb qualitat 4 dels 6 estàndards avaluats. A més, les quatre titulacions han estat reconegudes per AQU Catalunya, amb el segell que acredita l’assoliment de la dimensió addicional “Interacció entre la recerca i la docència” amb la menció “Amb qualitat.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*