20/01/2021

FishChoice: una eina per avaluar els beneficis, els riscos i la sostenibilitat del consum de peix i marisc

El grup de recerca TecnATox de la Universitat Rovira i Virgili ha optimitzat el web FishChoice, que ajuda a consumir el peix i marisc de manera sostenible, més enllà de maximitzar-ne els beneficis i minimitzar-ne els riscos. L’eina s’ha desenvolupat en el marc d’un projecte finançat pel programa H2020 de la Comissió Europea

Una imatge de salmó cuinat.

En un context de creixent demanda mundial de peix i marisc, és necessari oferir solucions sostenibles i innovadores que millorin la seguretat i el valor dietari del peix i marisc. Aquest és l’objectiu principal del projecte  SEAFOODTOMORROW (Nutritious, safe and sustainable seafood for consumers of tomorrow), en què participa el grup de recerca TecnATox, juntament amb 34 institucions més de quinze països europeus.

Aquest grup de recerca de la URV ha optimitzat l’eina FishChoice, prèviament creada en el marc del projecte ECsafeSEAFOOD (Priority environmental contaminants in seafood: safety assessment, impact and públic perception). D’aquesta manera, la nova versió de l’eina pretén orientar el consumidor per obtenir el màxim benefici de menjar peix i marisc —pel que fa la ingesta de nutrients—mentre redueix l’exposició a contaminants químics, tenint en compte que aquest consum sigui sostenible. A la nova versió s’han mantingut les dues opcions, una d’adreçada a la població general i una altra per a professionals de la nutrició i la salut, indústries i investigadors. Ambdues versions són accessibles a través del web www.fishchoice.eu.

Una imatge de l’eina que permet fer la tria del consum setmanal de peix i calcular l’impacte de nutrients, toxicitat i la repercussió sobre el medi ambient.

L’usuari de FishChoice selecciona el país en què es troba i, en funció d’aquesta tria, l’eina mostra les espècies de peix i marisc que es consumeixen habitualment d’un total de 64, 40 més que en la primera versió. La resta d’espècies es mostren en un segon pla. S’hi han inclòs els aliments derivats de peix, com sopa de peix, paté de peix o salmó fumat, entre d’altres. Un cop seleccionat el menú setmanal de peix i marisc, juntament amb el grup de població al qual pertany, l’usuari pot navegar per les pestanyes corresponents a la ingesta de nutrients i contaminants. També hi ha una pestanya referent a la sostenibilitat relacionada amb el consum de l’espècie. L’eina aporta recomanacions per a dones embarassades i dones lactants, com per exemple evitar el consum de peixos amb un elevat contingut en mercuri, com la tonyina.

L’eina compara els resultats d’ingesta amb els llindars establerts per l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), tant pel que fa al mínim de nutrients recomanat com al màxim de contaminats tolerable, i si això no es compleix, alerta l’usuari. Per últim, FishChoice proporciona consells en format de semàfor que cal tenir en compte per consumir les espècies de peix seleccionades de manera sostenible, per exemple, si una espècie està en perill, o bé quin tipus de pesca cal prioritzar.

L’usuari pot navegar per les pestanyes corresponents als nutrients, contaminants i sostenibilitat.

El web està disponible en 25 idiomes oficials dels països de la Unió Europea, entre els quals hi ha el català, castellà i anglès. Ben aviat es podrà disposar de l’aplicació descarregable per al mòbil.

TecnATox ha creat i optimitzat FishChoice, amb el suport d’EuroFIR, una associació sense ànim de lucre que es dedica a desenvolupar i harmonitzar les dades nutricionals d’aliments a escala europea. L’empresa AquaTT participa en l’explotació de l’eina per assegurar que se’n treu el màxim profit i arriba a totes les persones interessades.

Print Friendly, PDF & Email