20/06/2016

IBER, Arqueologia, Patrimoni i Turisme S.L coordina una nova excavació arqueològica davant de la catedral de Tortosa

Aquesta empresa derivada de la Universitat ha iniciat una nova campanya d’excavacions arqueològiques al solar que separa la catedral de Tortosa del riu Ebre. El propòsit és determinar quines són les restes que s’amaguen en aquest espai i quina és la seua importància patrimonial

Les excavacions s’han iniciat durant la setmana del 13 de juny, al solar que separa la catedral de Tortosa del riu Ebre, l’espai on hi havia les cases de davant la catedral. Les excavacions les coordina el professor del Departament d’Història i Història de l’Art de la URV, Jordi Diloli, i tenen per objectiu determinar quines són les restes que s’amaguen en aquest espai i quina és la seua importància patrimonial. L’actuació té un termini d’execució de quatre mesos i hi treballen un equip de vuit arqueòlegs. El pressupost és de 87.568 euros, 44.000 per les tasques arqueològiques i la resta pels treballs mecànics d’adequació i moviment de terres.

De fet, aquestes excavacions arriben després d’uns primers sondejos arqueològics que es van fer el mes de novembre, poc després de l’enderroc de l’illa de cases, que ja van indicar que podrien haver restes importants corresponents a l’evolució urbanística de Tortosa, des de la Dertosa romana a la Tortosa medieval, passant per la Turtusha islàmica. Concretament, arran d’una primera prospecció amb georadar i dels sondejos manuals es van poder localitzar dos línies de muralla del sector occidental de la ciutat, una de les quals datada al segle XIV i l’altra a l’època andalusí, possiblement fonamentada sobre la muralla romana. També es van documentar diversos murs de l’època moderna i medieval, així com una plataforma constructiva possiblement pertanyent a un gran edifici monumental d’època alt-imperial. Amb aquesta informació, els treballs actuals s’estenen a tot el solar, que s’excavarà fins assolir els nivells més antics, amb cotes de fins a 3 metres de profunditat.

“Considerem que estem davant d’una seqüència històrico-constructiva de la ciutat de Tortosa força important”, apunta el coordinador de les excavacions, Jordi Diloli. D’entrada, un espai monumental romà, de l’antiga Dertosa -la magnitud del qual està encara per determinar; la muralla andalusina, possiblement participant de la romana, delimitant la ciutat islàmica; la muralla del segle XIV, bastida per ordre directa del rei Pere El Cerimoniós, que va guanyar espai al riu, així com diverses estructures posteriors que expliquen l’evolució urbana d’aquest sector de la ciutat. És a dir, que l’excavació que ara s’inicia ha de permetre “conèixer i interpretar completament el desenvolupament històric de la ciutat en aquest espai tan important”, ha afegit Diloli.

Les excavacions les impulsa l’Ajuntament de Tortosa, que en funció dels resultats i de les troballes arqueològiques redactarà el projecte urbanístic d’aquest nou espai públic entre la catedral i el riu.

Més informació:

IBER, Arqueologia, Patrimoni i Turisme S.L.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*