21/07/2023

Incrementa l’ús dels serveis presencials al CRAI els darrers dos anys

El CRAI ha publicat les infografies el “CRAI en un dia “,"CRAI en xifres" i “CRAI en xifres. Recursos d’informació”, un resum en dades de l’activitat del CRAI durant 2022

CRAI del campus Sescelades

El CRAI ha registrat un augment generalitzat respecte als 2 anys anteriors en l’ús de tots els serveis que ofereix, sobretot en aquells que presta de forma presencial. Mostra d’això és l’augment en el nombre de préstecs de documents, equipaments i espais del CRAI que l’any 2021 va ser de 78.807 i l’any 2022 de 122.072, el que resulta un increment del 35,4%, o la mitjana diària de préstec d’espais de treball en grup al 2022 que és de 122 préstecs al dia. Els accessos al CRAI segueixen la mateixa tendència a l’alça amb una mitjana d’accessos diaris al CRAI de 2.714 accessos, una xifra que s’acosta a les dades d’abans de la pandèmia.

També el nombre de recursos de la biblioteca digital han incrementat en 19.461, arribant a la xifra de 357.624 recursos. Respecte el seu ús, han registrant unes bones dades durant el 2022, un total de 4.876 consultes diàries.

De les dades recollides, cal destacar les dades de formació les quals han registrat una  pujada tan en el nombre de sessions (568) com en el nombre d’assistents (8.271), realitzades tan en format virtual com presencial.

Per altra banda, les xifres mostren com el CRAI s’ha consolidat com a marca a les xarxes socials amb un total de 3.222 seguidors, en les 4 xarxes socials de les quals disposa.  A més,  cal remarcar l’augment d’accions de promoció i difusió dutes a terme pel CRAI, en total unes 299 accions, que inclouen des d’exposicions a centres d’interès.

Es poden consultar totes les dades a les infografies:

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*