23/11/2022

Incrementa la satisfacció del Personal Docent i Investigador sobre els recursos i serveis del CRAI

És una de les principals conclusions de l'enquesta feta aquest trimestre i que es compara amb la del curs 2017-18

El CRAI  de la Universitat Rovira i Virgili ha realitzat, durant el primer trimestre d’enguany, una enquesta adreçada al personal docent i investigador per valorar la satisfacció sobre els recursos i serveis que el CRAI ofereix a aquest col·lectiu.

Els resultats obtinguts han estat molt positius i suposen un increment de la satisfacció en relació a l’anterior enquesta realitzada durant el curs acadèmic 2017-18.

Es destaca l’obtenció d’excel·lent en tots els aspectes:

  • Personal: 9,48
  • Instal·lacions: 8,94
  • Recursos d’informació: 8,80
  • Serveis: 8,90
  • Valoració global: 9,16

Pel que fa a les visites del PDI a les instal·lacions del CRAI, el 51,4% del PDI ha respost que visita regularment el CRAI i ho fa com a mínim una vegada al mes. El 43% del PDI que no hi va utilitza els recursos electrònics.

Es constata que el 84,3% dels enquestats han respost que el CRAI va satisfer les seves necessitats al llarg de la pandèmia.

L’enquesta inclou un apartat de suggeriments al final del qüestionari, que han permès determinar una sèrie d’aspectes a millorar: instal·lacions, accés als recursos d’informació i formació, entre d’altres.

Els resultats de l’enquesta es poden consultar en un informe detallat a l’intranet de la URV.

La participació del PDI aportant la seva opinió a través d’aquesta enquesta permet al CRAI avaluar la qualitat del servei i millorar-lo, establint prioritats i accions de millora en l’oferta de serveis i l’accés als recursos d’informació, i centrar els esforços en satisfer les necessitats dels usuaris.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*