14/02/2017

Investigadors de la URV presenten una proposta de codi ètic per a les empreses que operen en tercers països

El grup de recerca Territori, Ciutadania i Sostenibilitat, del Departament de Dret Públic, a través del seu coordinador, el catedràtic Antoni Pigrau, ha presentat la proposta d’un codi ètic de respecte dels drets humans i de la igualtat de gènere per a la internacionalització responsable de les empreses catalanes. Ho ha fet davant del Grup de treball de sensibilització de les empreses del Consell Català de Cooperació al Desenvolupament

Es tracta del resultat d’un treball encarregat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament amb l’objectiu d’elaborar un codi ètic de respecte dels drets humans i de la igualtat de gènere per a la internacionalització responsable de les empreses catalanes i dels seus mecanismes d’implementació i seguiment. La proposta, que ha estat presentada aquest dimarts, 7 de febrer, es pot consultar a la pàgina web de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. La proposta ha estat elaborada per investigadors del grup de recerca Territori, Ciutadania i Sostenibilitat, del Departament de Dret Públic, amb la col·laboració d’una investigadora del Departament de Gestió d’Empreses de la URV.

El resultat d’aquest  encàrrec són un conjunt de documents on s’exposa la proposta del codi  ètic i les bases per al seu impuls i desplegament. També s’hi explica una proposta de pla pilot de desplegament del codi ètic a Colòmbia i s’informa sobre  iniciatives reguladores o fiscalitzadores d’altres països per tal de fomentar el respecte als  drets humans per part de les empreses, entre d’altres aspectes. El conjunt dels documents, i en particular la proposta del codi ètic, han estat elaborats des d’una aproximació acadèmica, però amb una orientació pràctica, preparada per facilitar una adaptació i adopció per part de les administracions responsables de la seva promoció i del seu desplegament i pensada específicament per Catalunya. El conjunt dels documents proporciona una visió completa de les qüestions que caldria abordar i de les eines per a una implantació del mateix i  permet una aplicació gradual, adaptable a diferents etapes i velocitats.

El grup de recerca “Territori, Ciutadania i Sostenibilitat”, està format per vint-i-nou investigadors i altres deu col·laboradors. Les seves línies actuals d’investigació tracten d’aspectes jurídics relatius a la protecció del medi ambient, al govern local, a la immigració, a les qüestions de gènere i als nous drets.

Jornades sobre empreses i drets humans al Parlament de Catalunya

D’altra banda el catedràtic de la URV Antoni Pigrau, membre també de  la junta de govern de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) és un dels organitzadors de les Jornades que tindran lloc aquest dijous i divendres al Parlament de Catalunya, en col·laboració amb la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat. Sota el títol “Empreses i drets humans: comparant experiències”, es plantejaran els principals problemes de la relació entre les empreses i els drets humans, en un moment en que el debat està obert a Catalunya i es donaran a conèixer les iniciatives més avançades de diferents estats per a la promoció del respecte dels drets humans per part de les empreses.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*