28/10/2020

Juana María Tierno és reelegida directora del Departament de Pedagogia

L'estabilitat de la plantilla de PDI, la millora de la docència a través d'agrupacions docents, la captació de recursos per a recerca i la visibilitat de la investigació són algunes de les accions que vol implementar els propers quatre anys

Juana Maria Tierno, directora del Departament de Pedagogia.

Els membres del Consell de Departament de Pedagogia van escollir Joana Tierno el passat 16 d’octubre per dirigir el departament durant quatre anys més. Tierno va comptar amb tots els vots favorables dels 39 que es van emetre i l’acompanyarà de nou Charo Barrios com a secretària del Departament.

Tierno és màster en Tecnologia Educativa i doctora en Pedagogia per la URV. Professora de la URV des de 1996, participa activament en projectes d’innovació docent i al programa d’Aprenentatge Servei. La seva activitat investigadora se centra en la recerca i avaluació educatives; educació i família; docència i avaluació universitària; avaluació de competències a la universitat, i lideratge i millora de l’educació.

En aquest marc s’enquadren els 5 projectes interuniversitaris del Pla Nacional d’I+D+i i els contractes de transferència amb diferents entitats per a la millora socioeducativa i la interrelació entre el món acadèmic i el professional. És membre del grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya, Learning, Media & Social Interaction, i de la Xarxa d’Excel·lència del Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d’Excel·lència: Red de Investigación sobre Liderazgo y Mejora de la Educación (RILME), formada per diferents universitats espanyoles.

Juana María Tierno va ser responsable del Grau d’Educació Social entre 2008 i 2016, any en què va assumir la direcció del Departament de Pedagogia, que ara ha renovat per 4 anys més. Durant aquest temps, es proposa, entre d’altres, contribuir a la millora de la qualitat de la docència assignada al departament amb la creació d’agrupacions docents per perfils; captar més recursos per a recerca, fer visible la producció científica dels investigadors i investigadores i incrementar els trams de recerca; incrementar l’estabilitat del PDI i potenciar oportunitats de desenvolupament i promoció professional de tot el personal, i identificar optimitzar processos de gestió susceptibles de millora, vinculant-los al compromís social i als Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Print Friendly, PDF & Email