28/07/2021

La Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia certifica el seu Sistema Intern de Garantia de la Qualitat

Ha estat avaluat favorablement en totes les dimensions i ha obtingut l’informe final favorable d’AQU Catalunya

Entrada de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia.

La certificació del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ) a la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia assegura que el sistema està implantat i desplegat al centre, i que és adequat per a l’assegurament de la qualitat de les titulacions que s’hi imparteixen.

L’avaluació abasta sis dimensions: revisió i millora del SIGQ; disseny, revisió i millora dels programes formatius; ensenyament-aprenentatge i suport a l’alumnat; personal acadèmic; recursos materials i serveis, i informació pública i rendició de comptes.

L’obtenció de la certificació de la implantació del SIGQ és un dels requisits establerts, a més de tenir el 50% de les titulacions acreditades, per a l’obtenció de l’acreditació institucional. Aquest és un reconeixement al qual el centre optarà properament i que permetrà l’acreditació de tots els títols universitaris oficials de la Facultat per un període de cinc anys.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*