25/01/2018

La interacció entre la recerca i la docència, acreditada amb qualitat en ensenyaments de la Facultat de Química

AQU Catalunya ha acreditat l'assoliment amb la màxima qualificació d'aquesta dimensió addicional en dos graus i dos màsters del centre

Estudiants de la Facultat de Química al laboratori.

El grau de Química, el grau de Bioquímica i Biologia Molecular, el màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular i el màster en Nutrició i Metabolisme, que s’imparteixen a la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili, han estat reconeguts per AQU Catalunya, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, amb el segell que acredita l’assoliment de la dimensió addicional “Interacció entre la recerca i la docència” amb la menció “Amb qualitat.

Ambdós graus i màsters són els únics a tota Catalunya en aquestes especialitats que han acreditat aquesta dimensió addicional que s’obté, segons AQU Catalunya, quan la institució “promou activament que els programes de formació incorporin la recerca que el professorat desenvolupa en aquella disciplina per millorar l’aprenentatge i els resultats dels estudiants”. Així, a banda de la qualitat científica del professorat, s’analitza com aquesta recerca es visualitza en l’orientació, l’estructura i el contingut del currículum formatiu, el procés d’ensenyament i la implicació dels estudiants en els projectes de recerca, d’acord amb el seu nivell de formació.

Els avaluadors externs han destacat l’accés dels estudiants a les infraestructures de recerca de la Universitat, el fet que els programes formatius tenen un enfocament que inicia els estudiants en la recerca, que els seus continguts estan actualitzats científicament; i que pràcticament tot el professorat que imparteix docència en aquestes titulacions forma part de grups de recerca consolidats, participant activament en projectes de recerca competitius.

L’acreditació positiva de la dimensió addicional “Interacció entre la recerca i la docència” d’aquests títols del centre s’afegeix al segell d’acreditació, prèviament aconseguit en ser avaluats pel procediment habitual d’acreditació de títols d’AQU Catalunya. Així, el grau de Química, el grau de Bioquímica i Biologia Molecular i el màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular van obtenir la màxima qualificació “Acreditat amb excel·lència”, i el màster en Nutrició i Metabolisme va obtenir la qualificació d’“Acreditat”, assolint amb qualitat 4 dels 6 estàndards avaluats.

Print Friendly, PDF & Email