Diari digital de la URV -

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari Català , AQU Catalunya, ha acreditat totes les titulacions avaluades a la URV: 30 graus i 14 màsters entre els anys 2014 i 2016. Dos graus i tres màsters, de les facultats de Química i de Lletres, s’han acreditat amb excel·lència

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya, ha lliurat els primers certificats d’acreditació de les titulacions universitàries catalanes. Són en total 65, de les quals 7 són de la URV i dues d’elles han obtingut la máxima qualificació, l’acreditació d’excel·lència. Les acreditades a la URV són 3 titulacions de grau i 4 de màster. A Catalunya només s’han certificat tres titulacions amb acreditació d’excel·lència