21/11/2019

La meitat de les intervencions del Síndic de Greuges són per motius acadèmics i econòmics

L'informe de la sindicatura i l'informe de l'Observatori de la Igualtat s'han presentat al Claustre. El 73% de les mesures del II Pla d'Igualtat s'han complert parcialment o totalment

Josep Canicio presenta l'informe de la sindicatura de Greuges de la URV del curs acadèmic 2018-19 al Claustre.

En la sessió del Claustre Universitari d’aquest 21 de novembre s’hi ha presentat, entre d’altres, l’informe anual del Síndic de Greuges i el de l’Observatori de la Igualtat. El Síndic, Josep Canicio, ha donat compte de les actuacions que va dur a terme durant el curs 2018-19. En total va intervenir en 28 casos, la xifra més baixa dels darrers deu anys. El síndic ho atribueix, entre d’altres factors, al desconeixement de la Sindicatura, a les conseqüències negatives que prevegi la persona afectada, però també a “l’esforç de diferents dependències i instàncies de la URV per solucionar els problemes que es plantegen abans d’entrar en la dinàmica de resolucions i recursos”.

La major part del casos (23) van ser queixes d’algun membre de la comunitat universitària, i la resta van ser tasques d’atenció i orientació. El 28,57% de les intervencions van ser motivades per qüestions de caràcter acadèmic, com ara revisió d’avaluacions, pràctiques externes o l’organització docent; les de caràcter econòmic són el 21,43%, i les administratives també són el mateix percentatge; les derivades de la valoració de la tasca professional i les condicions de treball suposen el 17,86%, i un 10,71% no es classifiquen en cap d’aquests àmbits.

Els estudiants són el col·lectiu que més s’adreça al Síndic. Són el 71,43% del total. De les 20 interpelacions que van fer-li, 16 són queixes i 4 requerien només atenció o orientació. El 21,43% de queixes (5 en total) i consultes (1) provenen del PDI. Canicio també va rebre 2 de persones que esperaven ser admeses a la URV. En canvi, el darrer any cap membre del PAS ha recorregut al Síndic.

La catedràtica Encarnació Ricart, nova síndica de la URV
Encarnació Ricart s’ha presentat al Claustre com la nova Síndica de Greuges.

Josep Canicio acaba la seva etapa com a Síndic de la URV. El relleva en el càrrec Encarnació Ricart, catedràtica de Dret Romà de la URV, que s’ha jubilat aquest any. Ricart va ser una de les professores impulsores de la Facultat de Ciències Jurídiques a Tarragona, la primera directora del Departament de Dret de la URV i vicerectora de Societat i Relacions Institucionals entre 2010 i 2014. Pel que fa a la recerca, ha estat investigadora principal en 5 projectes del Ministeri competent en matèria d’Universitats.

Informe de l’Observatori de la Igualtat

Inma Pastor, directora de l’Observatori de la Igualtat, ha explicat al Claustre la memòria d’activitats d’aquesta unitat i ha detallat en quin punt es troba la feina de la Comissió d’elaboració del III Pla d’Igualtat des que es va constituir al maig d’aquest 2019. Entre els documents sobre els quals treballen hi ha l’informe d’avaluació del II Pla d’Igualtat de la URV, que avui s’ha presentat al Claustre i que indica el grau d’assoliment de les mesures implantades: s’han assolit el 30% de les mesures; el 43% ho han fet parcialment, i el 27% no s’han assolit. En aquest sentit, Pastor ha recomanat que “el III Pla sigui més fàcil d’acomplir, establir més consensos i que les unitats assumeixin la seva responsabilitat en l’aplicació de les mesures”.

Pastor també ha explicat que s’ha actualitzat l’Informe Dones i Homes a la URV, que es va presentar per primera vegada en el Claustre de 2018. Les dades són molt similars i ha alertat que “com a institució no abordem el desenvolupament de la carrera professional de les dones en paral·lel a la dels homes”, que no els permet assolir els mateixos llocs de prestigi, “ni la segregació dels ensenyaments”, que fa que les titulacions que tenen a veure amb les cures estiguin feminitzades i les enginyeries, masculinitzades.

Altres temes

D’altra banda, el Claustre ha aprovat la creació de la Comissió que elaborarà el Codi ètic i de bones pràctiques de la URV, aplicable als àmbits docent, recerca, transferència i responsabilitat social. També ha aprovat la constitució dels grups de treball de recerca i doctorat, temes electorals i òrgans de govern, afers econòmics i matèria d’estudiants per a la reforma de l’Estatut de la URV i s’afegiran els grups de treball de personal, perspectiva de gènere i docència.

Per últim ha aprovat la modificació del Reglament del Claustre Universitari, per la qual les sessions es podran retransmetre. La retransmissió podrà ser interrompuda quan se sol·liciti o es pugui vulnerar la normativa sobre protecció de dades.

Jordi Sardà ha donat compte de la memòria econòmica de 2018, els comptes anuals del qual es van aprovar al juny d’aquest any.

Intervenció de diversos membres del Claustre sobre un mural amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Per últim, la rectora ha emplaçat als membres del Claustre a participar dels grups de treball per impulsar accions que despleguin els 17 objectius de desenvolupament sostenible amb els quals està compromesa la institució. A través de diversos murals, els claustrals han escollit les accions a les quals cal donar més pes.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*