26/07/2021

La presencialitat als campus augmentarà fins al 70% el pròxim curs 2021-22 si la pandèmia ho permet

El PROCICAT ha aprovat el Pla sectorial d’universitats, que manté l'ús obligatori de la mascareta a qualsevol espai interior i recomana la ventilació creuada

Passadís de l'aulari del campus Catalunya.

La Generalitat ha fet públic que les universitats de Catalunya podran començar els curs acadèmic 2021-2022 amb un màxim del 70% de presencialitat de l’aforament autoritzat als espais on es duen a terme les activitats docents, sempre que l’evolució de la pandèmia per COVID-19 ho permeti. Comptant que el context epidemiològic sigui favorable, en l’àmbit de les activitats docents universitàries, les pràctiques i les avaluacions continuaran sent presencials. D’aquesta manera, per al curs vinent es manté un model híbrid de docència presencial i virtual com a conseqüència del període d’excepcionalitat causat per la crisi sanitària però on, per primera vegada, el grau de presencialitat serà clarament superior a la modalitat virtual.

Aquesta és la principal novetat del Pla sectorial d’universitats aprovat pel PROCICAT per al pròxim curs. D’aquesta manera, s’amplia progressivament el règim de presencialitat simultània restringida del 50% de l’estudiantat amb què va finalitzar el curs actual a un 70% a l’inici del proper.

El Pla sectorial s’aplicarà a totes les universitats, centres adscrits, escoles de negoci i altres centres d’educació superior universitària que desenvolupen la seva activitat a Catalunya. A partir d’aquesta normativa, correspondrà a cada universitat fer la concreció de les mesures previstes d’acord amb els criteris d’autonomia acadèmica amb la finalitat de garantir la millor prestació de servei a l’estudiantat. Les mesures que preveu el pla són d’aplicació per al conjunt de la comunitat universitària (estudiantat, personal al servei de la universitat, PDI i PAS) i, en general, per a totes les persones que accedeixin a les instal·lacions d’una universitat.

Mesures organitzatives i de protecció

El Pla preveu que les universitats puguin flexibilitzar i desenvolupar en format virtual, si encara és necessari, les activitats acadèmiques presencials, de formació contínua, o aquelles que estan adreçades a professionals. En l’àmbit de la recerca i la transferència, també en els laboratoris de les universitats, així com als serveis de suport i d’administració, s’habilita l’activitat presencial plena, sempre que es compleixin els aforaments vigents en cada moment. Totes les activitats permeses es podran realitzar sempre que es respectin les mesures higienicosanitàries i de distanciament físic establertes.

En aquest sentit, la mascareta continuarà sent obligatòria a qualsevol espai interior on s’efectuïn les activitats docents o en espais de treball d’ús públic o oberts al públic. En queden exempts a fer-ne ús les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que sigui incompatible amb l’ús de la mascareta i ho justifiquin amb un certificat mèdic. Així mateix, es continua prioritzant el rentat de mans amb aigua i sabó i, quan no sigui possible, l’aplicació de gel o solució hidroalcohòlica per a la higiene de les mans a les entrades dels edificis, biblioteques, sales d’estudi, sales d’actes i menjadors.

El Pla manté la prohibició de beure directament de les fonts d’aigua i recorda la necessitat de disposar de contenidors específics en els espais comuns dels edificis per a la recollida de residus derivats de les mesures de protecció individual (mascaretes, guants, paper d’un sol ús).

Pel que fa a les reunions, el Pla recomana que es duguin a terme de forma telemàtica sempre que sigui possible, especialment en el cas d’aquelles que comportin desplaçaments i que, aquelles que s’hagin de fer de manera presencial compleixin amb totes les mesures de prevenció.

Ventilació dels espais

El Pla fa especial incidència en la importància d’una bona ventilació per reduir el risc de contagi. En quests sentit, recomana una ventilació creuada i contínua mitjançant portes i finestres. Per tal que la ventilació sigui més efectiva, convé provocar fluxos d’aire creuats, obrint finestres i portes que es trobin oposades entre si per tal que corri l’aire, de manera que faci un escombrat de l’aire interior i es renovi amb l’aire exterior. Cal que aquestes finestres i portes estiguin obertes el màxim d’hores possibles.

És important ventilar les aules i estances a partir del moment en què arribi l’estudiantat, durant l’activitat lectiva i al final de la jornada, moment en què cal obrir totes les finestres i les portes de les aules com a mínim 30 minuts. Cal tenir en compte que una aula buida i ben ventilada després de la seva darrera ocupació té l’aire lliure de virus.

Prevenció, promoció de la salut i suport emocional

L’impacte en salut, econòmic i social de la pandèmia pot haver tingut conseqüències emocionals significatives. Així, el dol per la pèrdua d’un familiar, l’angoixa per la situació viscuda o l’impacte socioeconòmic causat per la pandèmia poden estar presents en un nombre significatiu de persones de la comunitat universitària. És per aquest motiu que el Pla recomana a les universitats que facin actuacions de promoció de la salut i de suport emocional entre els seus col·lectius.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*