12/02/2014

La URV coordina una xarxa d’investigadors que es formaran en els centres capdavanters en la recerca de membranes

El principal repte del projecte és el disseny i síntesi de nous biomaterials capaços de modificar les propietats de les membranes. Es tracta d'un projecte del 7è Programa marc europeu i està finançat amb 3.600.000 euros on dotze doctorands i dos investigadors postdoctorals, faran estades de tres anys en set universitats i centres de recerca i en dues empreses europees

El projecte combina simulacions per ordinador, síntesi química, experiència clínica i industrial, física i experiments biològics.

Amb el nom de SNAL (Smart Nano-objects for Alteration of Lipid Bilayers), aquesta plataforma europea coordinada de formació d’estudiants de diferents disciplines seleccionarà els candidats seguint els criteris per accedir a les beques del programa Marie Curie. El projecte passa per crear un equip multidisciplinari de catorze persones, a qui es proporcionarà formació científica per contribuir al desenvolupament professional d’investigadors en fase inicial i d’investigadors amb experiència en recerca de membranes. Treballaran en una xarxa que els oferirà una àmplia perspectiva sobre el seu camp d’investigació, així com la capacitat de desenvolupar un projecte de recerca des de les ciències bàsiques a les aplicacions industrials.

Un dels reptes és el disseny i síntesi de nous biomaterials capaços de modificar les propietats de les membranes. Per aconseguir aquest objectiu, s’ha reunit un equip de professionals de diferents disciplines dels principals grups de recerca europeus que tenen sinergies en els seus interessos de recerca en aquest camp.

El projecte combina simulacions per ordinador, síntesi química, experiència clínica i industrial, física i experiments biològics. A banda de la URV, que coordina el projecte, la resta de participants són l’Institut de Recerca de Polímers de Leibniz, l’Imperial College de Ciència, Tecnologia i Medicina de Londres, el Centre Nacional de Recerca Científica de París, la Universitat de Manchester i la Universitat Johann Wolfgang Goethe Frankfurt am Main. La participació de la indústria és per part d’Unilever i Biopharma, empreses de diferents sectors. Dels centres de recerca i de les empreses es triaran els doctorands i els investigadors postdoctorals que participaran en el projecte. També es compta amb la participació de socis de centres d’Austràlia, Rússia i Itàlia.

Vladimir Baulin és investigador de l'ETSEQ de la URV.
Vladimir Baulin és investigador de l’ETSEQ de la URV.

Els catorze escollits faran estades en tots els centres que formen part del projecte, on podran formar-se per desenvolupar des de la modelització i ideació -des dels models teòrics passant per la síntesi i la validació experimental i clínica-  fins a la implementació empresarial de la recerca. Tindran un salari de 33.000 euros anuals i addicionalment disposaran de diners per viatjar i poder fer la recerca.

SNAL està finançat pel 7è Programa marc europeu, en la modalitat d’Initial Training Network (ITN), i té un pressupost de 3.600.000 d’euros per als quatre anys de durada. El coordinador és Vladimir Baulin, investigador de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química (ETSEQ) de la URV.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*