28/04/2016

La URV destinarà part del romanent econòmic positiu del pressupost 2015 a captar talent ICREA

Al Consell de Govern de dijous 28 d'abril s'ha presentat la Memòria Econòmica 2015. De l'any passat ha quedat un romanent genèric positiu de tresoreria d'un milió d'euros, i d'aquesta quantitat es destinarà 300.000 € a captar investigadors ICREA. A la sessió s'ha presentat l'Informe 2015 Eficàcia i eficiència en l'ús de recursos

El romanent representa un 1,09% del pressupost de l’any passat (112,6 M€). La resta del romanent es dedicarà a reformes de infraestructura, al conveni CRUE-Cedro i a la celebració dels 25 anys de la URV. Amb la presentació de la Memòria Econòmica 2015 per part de Gerència, es liquida el pressupost 2015 que ha comptat amb un informe favorable de l’auditoria realitzada.

A la sessió de govern s’ha vist l’Informe 2015 Eficàcia i eficiència en l’ús de recursos, seguint amb la línia d’analitzar monogràficament un aspecte de l’activitat de la Universitat. En l’apartat d’Infraestructures i usuaris, s’hi explica que la URV gestiona una superfície construïda de 167.375 m2, en un total de 380.654 m2. La població universitària acollida en tots els campus i edificis és de 16.590 persones; el campus més poblat és el de Sescelades, amb 6.259 habitants. L’Informe explica, en la incorporació de les TIC a la docència, que en el curs passat va haver-hi 10.144 estudiants i 1.014 professors actius en el Campus Virtual (Moodle); les xifres es mantenen estables en els cinc últims cursos. Els CRAIs disposen d’un fons documental de 696.921 elements; els accessos d’usuaris a aquests centres van ser 875.073, i les descàrregues de guies i tutorials 21.812. A la URV hi ha 1.958 ordinadors (segons el PREI), dels quals 774 són de llliure accés (sobretaula i portàtils); s’han fet 7.890.633 connexions wi-fi a l’any, hi ha una mitjana diària de 4.440 dispositius diferents connectats i la mitjana diària d’usuaris diferents connectats és de 3.579.

7.440 € de despesa per estudiant

Pel que fa a Recursos econòmics i dedicació, i en despeses per àmbit, a la docència es dedica el 51,1% del pressupost (57,6 M€) i a la recerca el 42,8% (48,2 M€); a la tercera missió de relació amb el territori i les persones un 6,1% (6,9 M€). En l’apartat d’Eficàcia i eficiència, els resultats són que al 2015 s’han matriculat 11.466 estudiants de grau i s’han titulat 2.025; s’han matriculat 1.229 als màsters i s’han titulat 552. La despesa per cada estudiant és de 7.440 € per any i per titulat, 36.600 €. En el doctorat s’han matriculat 1.208 i s’han llegit 191 tesis doctorals; la despesa per estudiant de doctorat és de 5.970€, per tesi realitzada 37.700 € i per article científic 49.600 € (al 2015 es van elaborar 970 publicacions indexades).

Al Consell s’han aprovat dues propostes d’investidura de doctor honoris causa: la de Ramón Gomis, catedràtic de medicina de la UB a proposta del Departament de Medicina i Cirurgia; i la de Miquel A. Torres, enòleg i president de Bodegas Torres, proposat per la Facultat d’Enologia.

L’escola de negocis ESIC, Business&Marketing School, a Barcelona, serà en el futur un centre adscrit a la URV, que expedirà el títol universitari de Màrqueting que s’hi imparteix. Al Consell de Govern s’ha acordat proposar un conveni que vincula el centre a la URV, com a pas previ a la seva adscripció.

Més informació:

Informe 2015 Eficàcia i eficiència en l’ús de recursos

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*