Diari digital de la URV -

El pressupost de la Universitat per a l’any vinent es preveu de 103,2 M€, un 2,5% més que l’any anterior, i s’ha aprovat al Consell de Govern celebrat el dijous 22 de desembre. A la sessió s’ha presentat l’Informe 2016 de Tercera Missió de la Universitat, s’ha aprovat les bases i la convocatòria del programa Martí Franquès- COFUND de beques predoctorals i s’ha creat la Càtedra URV-WFNR de Fruits Secs

Al Consell de Govern de dijous 28 d’abril s’ha presentat la Memòria Econòmica 2015. De l’any passat ha quedat un romanent genèric positiu de tresoreria d’un milió d’euros, i d’aquesta quantitat es destinarà 300.000 € a captar investigadors ICREA. A la sessió s’ha presentat l’Informe 2015 Eficàcia i eficiència en l’ús de recursos

En el Consell de Govern de dimarts 28 d’abril s’ha presentat la Memòria Econòmica de l’any 2014, i l’exercici s’ha tancat amb equilibri pressupostari. A la sessió s’ha presentat l’Informe Eficiència i eficàcia en l’ús de recursos 2014, una radiografia sobre com s’han utilitzat els diners públics per complir les funcions encomanades a la universitat: docència, recerca i tercera missió