31/05/2021

La URV dissenya una eina per certificar la Competència Digital Docent dels nous titulats dels graus d’educació catalans

El Grup de Recerca Aplicada en Educació i Tecnologia (ARGET) ha dissenyat una eina validada que s’utilitzarà com a base per acreditar els futurs docents de tot Catalunya. És l’única comunitat autònoma que ha arribat a un acord interuniversitari per utilitzar un instrument per avaluar de forma objectiva la Competència Digital Docent a totes les facultats d’educació del sistema

La Competència Digital Docent és una competència específica de la professió. Està constituïda per coneixements, habilitats i actituds relacionats amb l’ús de les tecnologies digitals no només a l’aula (entesa com ambient d’aprenentatge), sinó també en el context de la institució educativa, en el treball amb la comunitat i durant el propi desenvolupament personal i professional del professorat.

A partir del treball desenvolupat durant sis anys des del grup de recerca ARGET, del Departament de Pedagogia de la URV, s’ha pogut dissenyar una estratègia formativa i avaluativa de la competència digital docent que ara conclou amb un procés de reconeixement i certificació d’aquesta competència. S’ha desenvolupat en el marc de tres projectes finançats pels  Ajuts de recerca de les convocatòries ARMIF del Programa per a la Innovació i Millora de la formació de Mestres. En el darrer d’aquests projectes, que ara acaba, hi ha participat la UAB, la UdG, la UdL, la UB, la UVIc i Blanquerna-Ramon Llull,  amb el lideratge de la URV amb la coordinació de la catedràtica en Tecnologia Educativa, Mercè Gisbert.

Fruit d’aquests anys de recerca s’ha desenvolupat aquesta eina de mesura que servirà ara per acreditar la competència digital docent davant l’administració educativa, un repte per als futurs docents. És un prova de tipus competencial, on l’estudiant ha de donar solució a casos pràctics a partir de l’aplicació dels seus coneixements. Poder-ho acreditar permetrà, en un futur proper, el poder accedir a determinades places amb un perfil professional concret, ser un mèrit per cobrir vacants de difícil cobertura i per presentar-se a determinats concursos convocats pel Departament d’Educació. A més, segons es contempla al Pla Digital d’Educació de Catalunya, està previst que, al 2025, l’acreditació d’aquestes competències sigui un requisit per accedir a la funció docent.

Davant d’aquesta realitat, a partir de diverses experiències pilot vinculades als projectes que s’han dut a terme, la formació en la Competència Digital Docent quedarà explicitada en la revisió dels nous títols de mestres que en aquest moment s’estan revisant i els alumnes que superin l’avaluació amb una prova de coneixements tindran una constància en el seu expedient acadèmic que podran utilitzar davant l’administració per acreditar el seu nivell d’aquesta competència.

A partir d’aquest curs, els alumnes de la URV que han participat en l’experiència pilot, vinculada també a un projecte d’innovació de l’Institut de Ciències de l’Educació, i que han superat la prova d’avaluació, veuran reflectit aquest mèrit en el seu expedient. Després d’aquest pilot cada universitat ha de decidir si s’acull  a aquest procediment. També ha fet un pilot amb aquest enfocament la UAB mentre que  la resta d’universitats participants han aplicat la prova d’avaluació i estan en procés de definir el procés administratiu per a la certificació.

Print Friendly, PDF & Email

1 comentari

  1. Marina Patricia De Luca |

    Felicitacions per la feina feta!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*