06/04/2016

La URV elabora la proposta de codi ètic per a les empreses catalanes que operen en tercers països

El grup de recerca Territori, Ciutadania i Sostenibilitat, del Departament de Dret Públic, elabora per a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament un codi ètic de respecte dels drets humans i de la igualtat de gènere, per a la internacionalització responsable de les empreses catalanes

L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament ha contractat la URV per a l’elaboració d’ aquest codi ètic, de respecte dels drets humans i de la igualtat de gènere, per a la internacionalització responsable de les empreses catalanes i dels seus mecanismes d’implementació i seguiment. L’encàrrec ha estat fet després d’una licitació pública a un grup d’onze investigadors del grup de recerca Territori, ciutadania i sostenibilitat, amb la col·laboració d’una investigadora del Departament de Gestió d’Empreses. El projecte va iniciar-se al febrer i s’enllestirà abans de l’estiu. Antoni Pigrau, coordinador d’aquest grup de recerca, n’és l’investigador principal.

La Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, estableix en el seu article 12.2 que el Govern ha de garantir la coherència de les accions de promoció de la internacionalització econòmica de Catalunya, amb el respecte als drets humans en qualsevol acció que es dugui a terme.

L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i l’Agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya (ACCIÓ) preveuen, en el Pla anual de Cooperació al Desenvolupament 2015, la posada en marxa d’un Pla de treball entre ACCD i ACCIÓ per acompanyar la incorporació dels valors de la cooperació al desenvolupament en la política d’empresa, amb un èmfasi en drets humans i gènere. D’entre les actuacions previstes en el Pla de treball, es considera necessari disposar d’un Codi ètic de protecció dels drets humans per les empreses catalanes que treballen als països socis, i impulsar aquest Codi en la política d’internacionalització de l’empresa catalana del Govern. Aquesta és la justificació d’aquest encàrrec promogut per l’ACCD com a òrgan de contractació.

El grup de recerca Territori, ciutadania i sostenibilitat

El grup de recerca Territori, Ciutadania i Sostenibilitat està format per vint-i-nou investigadors i altres deu col·laboradors. Ha estat reconegut i finançat com a grup de recerca consolidat pel Govern de Catalunya per al període 2009-2013 i, de nou, per al període 2014-2016. És el grup de recerca de Dret a Catalunya que rep un major finançament per part de la Generalitat. Les seves línies actuals d’investigació es refereixen als aspectes jurídics relatius a la protecció del medi ambient, al govern local, a la immigració, a les qüestions de gènere i als nous drets. Actualment participa en el projecte finançat per la Comissió Europea: Business & Human Rights challenges for cross border litigation in the European Union.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*