26/06/2015

La URV i l’IPHES s’incorporen a la campanya d’excavacions als jaciments de la Sierra d’Atapuerca

30 membres de l'IPHES i de la URV treballen des de mitjans de juny a la campanya d'excavacions d'aquest any als jaciments de la Sierra d'Atapuerca. En total intervenen 70 persones durant els primers quinze dies i al juliol arribaran a ser 200. Els treballs aquest any recuperen el mes i mig de durada

Equip que excava aquests dies a la Sima del Elefante (foto cedida per la Fundación Atapuerca).

Un equip integrat per 70 persones de les quals sobre 30 procedeixen de l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social) i de la URV han iniciat la campanya d’excavació en els jaciments d’Atapuerca (Burgos), que aquest any tindrà de nou una durada de mes i mig. Els integrants del primer torn -que conclou fins a finals de juny- realitzen ja les seves tasques sota la codirecció dels arqueòlegs Eudald Carbonell, José María Bermúdez de Castro i Juan Luis Arsuaga. L’1 de juliol arriba la resta de l’Equipo de Excavación de Atapuerca, d’unes 200 persones en total.

Al llarg de la campanya, els jaciments que s’excavaran seran: Sima del Elefante, Galeria, Gran Dolina, Cueva del Mirador, Fuente Mudarra, Portalón de Cueva Mayor, Sima de los Huesos y Galería de las Estatuas, sense oblidar la instal·lació de rentat del riu Arlanzón.

Sima del Elefante

Situada a la Trinchera del Ferrocarril, en aquest jaciment s’han descobert fòssils humans de més d’1,2 milions d’anys. El primer objectiu de la campanya serà continuar -i intentar acabar- l’excavació del nivell TE9c en els quadres d’excavació en què encara apareixen sediments d’aquest subnivell. S’espera trobar restes de fauna i evidències d’activitat humana que permetin reafirmar les dades obtingudes en anys anteriors. El segon objectiu plantejat és excavar part de la superfície més baixa del jaciment per conèixer la seqüència completa del reompliment de la cova sota el nivell TE7, per tal de saber si hi ha nous nivells amb registre arqueopaleontològic i, en conseqüència, més antics.

Galeria

Està també a la Trinchera del Ferrocarril, a uns 50 m. del jaciment de Gran Dolina. Comprèn un rang cronològic ampli, d’entre 500.000 i 250.000 milers d’anys. Es continuaran les tasques de contextualització estratigràfica de la nova intervenció de Galeria amb la seqüència sedimentària proporcionada en les intervencions antigues. La idea és obtenir valuosa informació sobre les maneres de vida dels humans que van viure aquí en el Plistocè Mitjà.

Gran Dolina

És un del jaciments més coneguts de la Trinchera del Ferrocarril, en el qual es va descobrir l’espècie Homo antecessor. Se segueix excavant en dos nivells diferents: el nivell TD10, d’uns 400.000 anys, i el nivell TD4 d’entre 1.000.000 i 900.000 anys d’antiguitat.

L’excavació del tram inferior de TD10 durant aquesta i les properes campanyes permetrà entrar de ple en el món Achelià, del qual també hi ha informació rellevant en el jaciment de Galeria i, per descomptat, en el complet registre paleoantropològic de la Sima de los Huesos.

Pel que fa al nivell TD4-1, va ser excavat en part a principis dels anys noranta del segle passat i destaca per l’espectacular qualitat i quantitat de les seves restes paleontològiques, especialment de rinoceronts, cavalls, o grans cèrvids d’asta que van caure dins de la cova, on van morir. La seva cronologia, propera al milió d’anys, cobreix el lapse temporal entre les restes d’Homo antecessor de 800.000 anys trobats al nivell TD6 d’aquest jaciment i les de la Sima del Elefante, de 1.200.000 anys. Es tracta de trobar indústria lítica que confirmi la contínua presència humana a la serra durant tot aquest període, i millori el coneixement dels orígens del poblament a Europa.

Treballs a Gran Dolina (foto cedida per la Fundación Atapuerca)
Treballs a Gran Dolina (foto cedida per la Fundación Atapuerca).
Cueva del Mirador

Se situa a l’extrem sud de la Sierra de Atapuerca, dominant la vall del riu Arlanzón. Al sector 200 està previst acabar en els primers dies de campanya l’excavació del sepulcre col·lectiu calcolític, i iniciar la intervenció del nivell d’ocupació que està sota, probablement del neolític.

Fuente Mudarra

És un assentament a l’aire lliure prop del jaciment ‘Hotel California’. Es va iniciar fa tres anys i es treballa en una àrea de 12 m2 en la qual s’han trobat diversos nivells de cronologia neandertal.

Portalón de Cueva Mayor

És l’entrada a Cueva Mayor. Es tracta d’un jaciment excepcional per a l’estudi de la prehistòria recent (els darrers 10.000 anys). S’excaven allà ocupacions humanes des del món medieval i romà fins a les diferents fases de l’Edat del Bronze, el Calcolític i el Neolític.

Sima de los Huesos

És una petita cavitat al peu d’un avenc vertical d’uns catorze metres de caiguda, enclavada a gairebé un quilòmetre de l’entrada actual a Cueva Mayor. S’hi van trobar els primers fòssils humans de la Sierra de Atapuerca, el 1976. És un lloc únic al món, en el qual s’ha trobat el 90% de fòssils humans descoberts en tot el planeta de fa sobre 450.000 anys.

Galería de las Estatuas

Aquest jaciment està situat a uns 350 metres de l’actual entrada a Cueva Mayor. Aquí s’està intervenint en sediments del Pleistocè Superior que registren ocupacions de neandertals, i és l’únic jaciment d’aquesta època conegut fins ara a la Sierra de Atapuerca.

Galería és un altre dels jaciments d'Atapuerca on ja ha començat la campanya d'enguany (foto cedida per la Fundación Atapuerca)
Galería és un altre dels jaciments d’Atapuerca on ja ha començat la campanya d’enguany (foto cedida per la Fundación Atapuerca).
Instal·lació de rentat del riu Arlanzón

El rentat de sediments serveix per recuperar la microfauna d’Atapuerca, és a dir, els diminuts fòssils de mamífers, amfibis, aus, rèptils i peixos dels jaciments de la sierra. Es realitza a la riba del riu Arlanzón al seu pas per Ibeas de Juarros, i es renta i es passa pel sedàs tot el sediment obtingut en l’excavació.

La majoria de les persones que excaven a la Sierra de Atapuerca pertanyen a diferents centres de recerca del Projecte Atapuerca: Universidad de Burgos (UBU), Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de Burgos (CENIEH), Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES-Tarragona), Centro de Evolución y Comportamiento Humanos (Universidad Complutense de Madrid-ISCIII) i Universidad de Zaragoza (UNIZAR). També hi ha investigadors d’altres universitats i centres d’investigació nacionals i internacionals.

La Fundación Atapuerca, com a complement al finançament que la Junta de Castilla y León destina a les excavacions, coordinarà el funcionament de la campanya amb suport organitzatiu, administratiu, econòmic, logístic, de manteniment, de comunicació i d’organització d’esdeveniments.

Durant aquesta campanya es lliuraran els Premios Evolución, que atorga cada dos anys la Fundació Atapuerca. En aquesta IV Edició els guardonats seran la Base Militar Cid Campeador (als Valors Humans); i els professors francesos Marie Antoniette i Henry de Lumley (a la Tasca Científica).

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*