28/04/2015

La URV tanca l’exercici 2014 amb equilibri pressupostari

En el Consell de Govern de dimarts 28 d'abril s'ha presentat la Memòria Econòmica de l'any 2014, i l'exercici s'ha tancat amb equilibri pressupostari. A la sessió s'ha presentat l'Informe Eficiència i eficàcia en l’ús de recursos 2014, una radiografia sobre com s'han utilitzat els diners públics per complir les funcions encomanades a la universitat: docència, recerca i tercera missió

Una estudiant d'Infermeria rep l'orla de final d'estudis

 

El pressupost final 2014 d’ingressos i despeses ha estat de 151.298 M€, i amb un superàvit cojuntural d’un petit romanent genèric, de 384.728 €, que es dedicarà a diferents conceptes. El destí de la quantitat, principalment, és el de beques per als estudiants que tenen dificultats econòmiques per causes sobrevingudes; a eficiència energètica en les instal·lacions i edificis; a l’àrea de Comunicació i TIC’s, i als departaments segons un estudi de coeficient d’experimentalitat.

L’informe Eficiència i Eficàcia en l’ús de recursos 2014 reflecteix com s’han utilitzat els diners públics per complir les funcions encomanades: docència, recerca i tercera missió o relació amb la societat. També constitueix un exercici de transparència.

Segons l’informe en capital humà (equivalent a jornada completa, EJC) la plantilla de personal docent i investigador ha estat de 1.045 persones (1.102 l’any 2010); i la plantilla de personal d’administració i serveis ha estat de 681,9 persones (725 l’any 2010).

Del pressupost de la Universitat 70,3 M€ s’han dedicat a personal (46,8 M€ al PDI i 23,5 M€ al PAS), i 37,7 € a despesa corrent i inversions. De tots aquests recursos uns es destinen a docència, altres a recerca, i altres a la tercera missió; alguns són d’ús compartit. Els resultats són, en el curs 2013-14: 2.039 titulats de grau (198.546 h. classe/any), 558 de màster (30.819 hores classe/any); 186 tesis llegides en el mateix curs, i 947 publicacions indexades l’any 2014. La despesa anual per estudiant s’estima en 7.471, 24 €, per titulat 36.346,40 €; i la despesa per estudiant de doctorat, 6.164 €. La despesa per tesi és de 38.879,13 €, i per article científic, 51.939,78 €.

Per exercir les seves funcions, la Universitat té i manté una superfície construïda de 143.407 m2 (equivalent a 3 torres Agbar); i l’extensió dels campus suma 396.000 m2 (equivalent a 40 campus de futbol). El total del valor actual immobilitzat de la Universitat (incloent maquinària i infraestructura científica, fons bibliogràfic i resta d’immobilizat) és de 126,7 M€, i el total del valor d’adquisició immobilitzat (el que va costar quan es va construir o comprar) és de 263,1 M€.

En posicionament respecte a les altres universitats en recursos econòmics, la URV rep el 8,8% del finançament públic (53,9 M€) en transferències corrents per part de la Generalitat; el 8,6% (1,2 M€) de l’import total de la millora de la docència; i el 10,8% (2,1 M€) de l’import de la millora de l’RDI.

Aquest informe, elaborat per Gerència, el Gabinet del rector, Gabinet tècnic del rectorat i el de Comunicació i relacions externes,  es farà amb periodicitat anual, permetrà l’anàlisi de l’evolució de diversos indicadors i facilitarà la millora contínua en la tasca de la Universitat.

Aquests van ser dos dels temes tractats, entre molts altres, a la sessió de Consell de Govern de dimarts, 28 d’abril.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*