12/07/2017

La xarxa G-NET organitza tres cursos MOOC sobre gènere

Aquests cursos en línia gratuïts per tothom es fan al juliol i l'agost i les inscripcions estan obertes

La xarxa G-NET de docència en gènere coordinada per la URV ha obert tres MOOC (sigles en anglès), cursos en línia gratuïts per a tothom, que tracten diferents aspectes sobre la igualtat de gènere en funció del públic.

La xarxa Jean Monnet, finançada pel programa Erasmus Plus de la Unió Europea, ha dissenyat tres rèpliques en forma de MOOC dels cursos presencials que ha fet en sis països d’Europa i Amèrica Llatina. Cada curs té un nivell i contingut diferent per arribar a tres públics diversos: alumnat de secundària i de grau, personal tècnic i polític d’organitzacions públiques i privades, i alumnat de màster i personal docent i investigador.

El curs adreçat a alumnat de secundària i graus universitaris, “Integración Europea y Género: en defensa de la igualdad”, té per objectiu explicar les desigualtats entre homes i dones mitjançant l’anàlisi de dades; entendre les polítiques de la UE per combatre la discriminació; i tenir nocions bàsiques sobre com aplicar la perspectiva de gènere. Aquest curs començarà el 17 de juliol i estarà obert durant almenys un any. El temps estimat per assolir els coneixements és d’una setmana.

El curs per a personal tècnic i polític d’organitzacions públiques i privades és “Cómo diseñar políticas y proyectos con perspectiva de género. La experiencia de la UE”. Té per objectius aprofundir en la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques, el diagnosticar les desigualtats, i dissenyar pressupostos i informes d’impacte de gènere. Aquest curs començarà el 7 d’agost i estarà obert durant el proper any. La durada recomanada és de 20 hores.

El curs que vol arribar a docents, investigadors i personal de suport a la recerca i a la docència, “Cómo integrar la perspectiva de género en la educación superior y la investigación. El caso de la UE”, pretén donar a conèixer les estratègies per aplicar la perspectiva de gènere en l’ensenyament i la recerca, les polítiques d’igualtat en aquest àmbit i bones pràctiques en ciència impulsades als països de la UE. Aquest curs començarà el 7 d’agost i romandrà actiu durant el proper any. Està plantejat per superar-lo en 15 hores.

La inscripció als cursos és gratuïta i la seva superació s’acredita amb un certificat. Malgrat que hi ha un temps de realització recomanable, les persones inscrites poden seguir el curs al ritme que més els convingui. Tots tres cursos són en castellà per arribar especialment al públic d’Amèrica Llatina, i es requereix saber anglès per seguir alguns dels continguts dels MOOC adreçats a personal tècnic, polític, docent i investigador.

Les inscripcions ja són obertes a la plataforma Canvas o a G-NET, Equality Training Network

 

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*